| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPOCEAN AS207967

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207967
as-name:    IPOCEAN
org:      ORG-AM257-RIPE
descr:     ================ UPLINKS ========================
import:     from AS39741 accept ANY
import:     from AS13259 accept ANY
export:     to AS39741 announce AS-IPOCEAN
export:     to AS13259 announce AS-IPOCEAN
export:     to AS35029 announce AS-IPOCEAN
import:     from AS35029 accept ANY
export:     to AS47158 announce AS-IPOCEAN
export:     to AS39465 announce AS-IPOCEAN
export:     to AS213220 announce AS-IPOCEAN
export:     to AS200833 announce ANY
import:     from AS39465 accept ANY
import:     from AS200833 accept AS200833
import:     from AS47158 accept ANY
import:     from AS213220 accept ANY
import:     from AS136620 accept ANY
export:     to AS136620 announce AS-IPOCEAN
admin-c:    IILC1-RIPE
tech-c:     IILC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-am-1
created:    2019-10-24T12:18:18Z
last-modified: 2022-05-31T11:41:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AM257-RIPE
org-name:    Anton Mamaev
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Belinskogo str 86 - 36
address:    620026
address:    Ekaterinburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79222086207
admin-c:    AM45675-RIPE
tech-c:     AM45675-RIPE
abuse-c:    AR53145-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-am-1
mnt-ref:    FREENET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-am-1
created:    2019-06-12T07:28:30Z
last-modified: 2021-05-26T15:01:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IPOcean ISP LLC Contacts Data
address:    Tverskaya str, 7
address:    Moscow
phone:     +7 922 208 6 207
fax-no:     +7 922 208 6 207
abuse-mailbox: abuse@ipocean.ru
admin-c:    AM45675-RIPE
tech-c:     AM45675-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: lir@ipocean.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@ipocean.ru
remarks:    Routing issues: noc@ipocean.ru
remarks:    Peering issues: team@ipocean.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Please use abuse@ipocean.ru e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
nic-hdl:    IILC1-RIPE
mnt-by:     AM-VDS
created:    2019-11-18T12:17:17Z
last-modified: 2021-12-17T08:33:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]