| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ServHost-AS AS207957

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207957
as-name:    ServHost-AS
org:      ORG-SAN5-RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE
import:     from AS43278 accept ANY
export:     to AS43278 announce AS207957
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43278 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS43278 announce AS207957
admin-c:    SAN252-RIPE
abuse-c:    AN32913-RIPE
tech-c:     SAN252-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     SERVHOST-MNT
created:    2022-05-24T10:05:06Z
last-modified: 2022-05-24T13:34:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SAN5-RIPE
org-name:    Sevasteev Artem Nikolaevich
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Ukraine city Odessa Marshal Zhukov street 7, Ukraine
abuse-c:    AN32913-RIPE
admin-c:    SAN252-RIPE
tech-c:     SAN252-RIPE
mnt-ref:    SERVHOST-MNT
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-by:     SERVHOST-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
created:    2022-05-12T12:49:22Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sevasteev Artem Nikolaevich
address:    65101, Ukraine, Odesa
phone:     +380
nic-hdl:    SAN252-RIPE
mnt-by:     SERVHOST-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
created:    2022-05-12T12:45:40Z
last-modified: 2022-05-12T18:03:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]