| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OEIFUA-AS AS207931

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207931
as-name:    OEIFUA-AS
org:      ORG-PP221-RIPE
import:     from AS49125 accept ANY
export:     to AS49125 announce AS207931
import:     from AS204288 accept ANY
export:     to AS204288 announce AS207931
admin-c:    GO6633-RIPE
tech-c:     GO6633-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OEIFUA-MNT
created:    2019-10-31T14:07:02Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LW50-RIPE

organisation:  ORG-PP221-RIPE
org-name:    PJSC PRIKARPATYAOBLENERGO
org-type:    OTHER
address:    76014, Ivano-Frankivsk, Indystrialna str. 34
phone:     +380342-59-42-61
abuse-c:    ACRO27544-RIPE
mnt-ref:    OEIFUA-MNT
mnt-by:     OEIFUA-MNT
created:    2019-10-09T07:26:12Z
last-modified: 2019-10-09T07:27:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gavrylovsky Oleksiy
address:    76014, Ivano-Frankivsk, Indystrialna str. 34
phone:     +380 (342) 59-46-64
nic-hdl:    GO6633-RIPE
mnt-by:     OEIFUA-MNT
created:    2019-10-09T07:19:07Z
last-modified: 2019-10-09T07:22:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]