| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPA-AT-AS AS207929

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207929
as-name:    IPA-AT-AS
org:      ORG-IACG3-RIPE
import:     from AS12577 accept ANY
export:     to AS12577 announce AS207929
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS207929
admin-c:    RP15547-RIPE
tech-c:     RP15547-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-at-ipaustria-1
created:    2019-10-31T14:57:25Z
last-modified: 2019-10-31T14:57:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IACG3-RIPE
org-name:    IP Austria Communication GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Wienerbergstrae 11 / Turm B / 16.OG
address:    1100
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
phone:     +43 5 0662-0
admin-c:    RP15547-RIPE
tech-c:     RP15547-RIPE
abuse-c:    AR54861-RIPE
mnt-ref:    mnt-at-ipaustria-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-at-ipaustria-1
created:    2019-08-19T07:43:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Polasek
address:    Wienerbergstrae 11 / Turm B / 16.OG
address:    1100
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
phone:     +43 5 0662-0
nic-hdl:    RP15547-RIPE
mnt-by:     mnt-at-ipaustria-1
created:    2019-08-19T07:43:20Z
last-modified: 2019-08-19T07:43:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]