| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  anygraaf AS207797

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207797
as-name:    anygraaf
org:      ORG-AO101-RIPE
import:     from AS16302 accept ANY
export:     to AS16302 announce AS207797
import:     from AS1759 accept ANY
export:     to AS1759 announce AS207797
admin-c:    HT3234-RIPE
tech-c:     JL12382-RIPE
tech-c:     SCH2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fi-anygraaf-1
created:    2019-11-22T09:38:36Z
last-modified: 2021-01-26T13:23:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AO101-RIPE
org-name:    Anygraaf Oy
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358 424 22171
admin-c:    HT3234-RIPE
tech-c:     JL12382-RIPE
abuse-c:    AR56930-RIPE
mnt-ref:    mnt-fi-anygraaf-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fi-anygraaf-1
created:    2019-11-21T08:51:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hannele Tahvola
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358 424 22171
nic-hdl:    HT3234-RIPE
mnt-by:     mnt-fi-anygraaf-1
created:    2019-11-21T08:51:43Z
last-modified: 2019-11-21T08:51:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Johan Lillsunde
address:    Hiomotie 10
address:    00380
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358 424 22171
nic-hdl:    JL12382-RIPE
mnt-by:     mnt-fi-anygraaf-1
created:    2019-11-21T08:51:43Z
last-modified: 2019-11-21T08:51:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Suomi Communications Hostmasters
address:    Suomi Communications Oy
address:    Upseerinkatu 3 A
address:    FI-02600 ESPOO
address:    Finland
phone:     +358 9 4342 1700
remarks:    trouble: helpdesk@suomicom.fi
admin-c:    HH6029-RIPE
abuse-mailbox: hostmaster@suomicommunications.com
tech-c:     HH6029-RIPE
nic-hdl:    SCH2-RIPE
mnt-by:     FORMUS-FI-MNT
created:    2002-07-09T08:06:40Z
last-modified: 2019-04-02T10:50:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]