| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WSTelecom_France AS207795

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207795
as-name:    WSTelecom_France
org:      ORG-ST263-RIPE
import:     from As9009 accept ANY
export:     to As9009 announce AS207795
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS207795
admin-c:    ST13100-RIPE
tech-c:     ST13100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ws-telecom
created:    2019-11-22T10:27:29Z
last-modified: 2021-10-07T17:38:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ST263-RIPE
org-name:    SIA "Singularity Telecom"
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Lielais prospekts 6
address:    LV-2010
address:    Jurmala
address:    LATVIA
phone:     +79817055400
admin-c:    ST13100-RIPE
tech-c:     ST13100-RIPE
abuse-c:    ST13100-RIPE
mnt-ref:    mnt-lv-ipmen1-1
mnt-ref:    ALAXONA
mnt-ref:    MNT-BAYKAL-INCANET
mnt-ref:    ru-permtelecom-1-mnt
mnt-ref:    TRN-MNT
mnt-ref:    ipmen
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-lv-ipmen1-1
created:    2019-11-21T15:14:38Z
last-modified: 2022-07-02T16:31:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIA "Singularity Telecom"
address:    Lielais prospekts 6, Jurmala, LV-2010
abuse-mailbox: ceo@ws.network
nic-hdl:    ST13100-RIPE
mnt-by:     ws-telecom
mnt-by:     ws-telekom
mnt-by:     mnt-lv-ipmen1-1
created:    2021-09-09T15:49:42Z
last-modified: 2021-09-09T15:49:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]