| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.147.211 (lg) / ec2-3-238-147-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:93d3::3ee:93d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Linservers AS207778

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207778
as-name:    Linservers
org:      ORG-VA29442-RIPE
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS207778
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS207778
admin-c:    VARA3-RIPE
tech-c:     VTRA2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SBMT
mnt-by:     MNT-LINSERVERS
created:    2019-11-25T14:03:58Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SA4302-RIPE

organisation:  ORG-VA29442-RIPE
org-name:    Jacobus Huijbrechts
org-type:    OTHER
descr:     Linservers Org
remarks:
address:    Rubertstraat 16
address:    4631EB Hoogerheide
address:    The Netherlands
abuse-c:    ACRO28502-RIPE
admin-c:    VARA3-RIPE
tech-c:     VTRA2-RIPE
mnt-ref:    MNT-LINSERVERS
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    MNT-AtlantiaCloud
mnt-by:     MNT-LINSERVERS
created:    2019-11-23T22:26:31Z
last-modified: 2019-12-20T22:32:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Linservers - Administrative role account
address:    Rubertstraat 16
address:    4631EB Hoogerheide
address:    The Netherlands
nic-hdl:    VARA3-RIPE
mnt-by:     MNT-LINSERVERS
created:    2019-11-24T21:52:15Z
last-modified: 2019-11-25T22:33:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Linservers - Technical role account
address:    Rubertstraat 16
address:    4631EB Hoogerheide
address:    The Netherlands
nic-hdl:    VTRA2-RIPE
mnt-by:     MNT-LINSERVERS
created:    2019-11-24T21:51:21Z
last-modified: 2019-11-25T22:34:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]