| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NJD-AS AS207759

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207759
as-name:    NJD-AS
org:      ORG-NJ66-RIPE
remarks:    ---------------------------------
remarks:    AS41051, FREETRANSIT, TRANSIT
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS207759
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS-NJD-90
remarks:    ---------------------------------
remarks:    AS29632, NetAssist Limited, TRANSIT
import:     from AS29632 accept ANY
export:     to AS29632 announce AS207759
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS-NJD-90
remarks:    ---------------------------------
remarks:    AS58057, SECUREBIT, TRANSIT
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS207759
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58057 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58057 announce AS-NJD-90
remarks:    ---------------------------------
remarks:    AS34872, SERVPERSO_SYSTEMS, TRANSIT
import:     from AS34872 accept ANY
export:     to AS34872 announce AS207759
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34872 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34872 announce AS-NJD-90
remarks:    ---------------------------------
remarks:    AS46997, Nato Research Ltd, TRANSIT
import:     from AS46997 accept ANY
export:     to AS46997 announce AS207759
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46997 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46997 announce AS-NJD-90
remarks:    ---------------------------------
admin-c:    NJ1490-RIPE
tech-c:     NJ1490-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     Mnt-NJD
created:    2019-11-28T11:25:27Z
last-modified: 2021-04-16T19:21:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CR119-RIPE

organisation:  ORG-NJ66-RIPE
org-name:    Nicolas JOURDAIN
org-type:    OTHER
address:    9 rue Georges Risler
address:    90000 Belfort
address:    FRANCE
abuse-c:    ACRO27763-RIPE
mnt-ref:    mnt-njd
mnt-ref:    MNT-CED1202
mnt-by:     mnt-njd
created:    2019-10-20T12:07:07Z
last-modified: 2019-10-20T18:08:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicolas Jourdain
address:    9 rue Georges Risler
address:    90000 Belfort
address:    FRANCE
phone:     +33661571953
nic-hdl:    NJ1490-RIPE
mnt-by:     mnt-njd
created:    2019-10-19T18:43:50Z
last-modified: 2019-10-20T18:07:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]