| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROHOSTER AS207728

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207728
as-name:    EUROHOSTER
org:      ORG-EL259-RIPE
abuse-c:    AR37148-RIPE
import:     from AS49981 accept ANY
export:     to AS49981 announce AS207728
import:     from AS21100 accept ANY
export:     to AS21100 announce AS207728
admin-c:    AB34766-RIPE
tech-c:     AB34766-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bg-eurohoster-1-mnt
created:    2019-12-06T10:07:55Z
last-modified: 2019-12-20T15:24:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL259-RIPE
org-name:    EUROHOSTER Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    5 St. Cyril and Methodius str., 1st floor, office 3
address:    8000
address:    Burgas
address:    BULGARIA
phone:     +359 56959300
phone:     +359 876652509
admin-c:    AB34766-RIPE
tech-c:     AB34766-RIPE
abuse-c:    AR37148-RIPE
mnt-ref:    bg-eurohoster-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-eurohoster-1-mnt
created:    2016-08-02T08:04:46Z
last-modified: 2021-05-31T11:52:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrii Balytskyi
address:    5 St. Cyril and Methodius str., 1st floor, office 3
address:    8000
address:    Burgas
address:    BULGARIA
phone:     +359 56959300
nic-hdl:    AB34766-RIPE
mnt-by:     bg-eurohoster-1-mnt
created:    2016-08-02T08:04:46Z
last-modified: 2021-04-18T21:11:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]