| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RRP-NTW AS207712

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207712
as-name:    RRP-NTW
org:      ORG-GM205-RIPE
import:     from AS20473 accept ANY
import:     from AS136620 accept ANY
import:     from AS57578 accept ANY
import:     from AS57695 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS207712
export:     to AS136620 announce AS207712
export:     to AS57578 announce AS207712
export:     to AS57695 announce AS207712
admin-c:    GM24264-RIPE
tech-c:     GM24264-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RRP-MNT
created:    2019-12-11T07:19:16Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSN7-RIPE

organisation:  ORG-GM205-RIPE
org-name:    Grant Manser
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Unit 30864, PO Box 15113, Birmingham, B2 2NJ
abuse-c:    ACRO28952-RIPE
mnt-ref:    RRP-MNT
mnt-by:     RRP-MNT
created:    2019-12-05T15:06:23Z
last-modified: 2022-12-01T17:13:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grant Manser
address:    Unit 30864, PO Box 15113, Birmingham, B2 2NJ
phone:     +44 07741785092
nic-hdl:    GM24264-RIPE
mnt-by:     RRP-MNT
created:    2019-12-02T12:18:21Z
last-modified: 2019-12-11T15:27:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]