| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CAUCASUS-CABLE-SYSTEM AS20771

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20771
as-name:    CAUCASUS-CABLE-SYSTEM
org:      ORG-CNL1-RIPE
export:     to AS174 announce as-delta
import:     from AS174 accept ANY
descr:     CCS Autonomous System
descr:     Caucasus Cable System
descr:     Tbilisi
descr:     Georgia
import:     from AS16010 accept AS16010
import:     from AS16010 accept AS47644
import:     from AS47644 accept AS47644
import:     from AS42223 accept AS42223
import:     from AS16010 accept AS48415
import:     from AS16106 accept AS16106
import:     from AS15491 accept AS15491
import:     from AS50647 accept AS50647
import:     from AS50151 accept AS50151
import:     from AS34666 accept AS34666
import:     from AS208943 accept AS208943
import:     from AS12497 accept AS12497
import:     from AS39441 accept AS39441
import:     from AS24997 accept AS24997
import:     from AS21214 accept AS21214
import:     from AS28751 accept AS28751
import:     from AS35076 accept AS35076
import:     from AS41877 accept as-grt3
import:     from AS29049 accept as-azersatmembers
import:     from AS43755 accept AS43755
import:     from AS44327 accept as-t-net
import:     from AS20545 accept AS20545
import:     from AS28751 accept AS12497
import:     from AS212803 accept AS212803
import:     from AS25249 accept as-magticom
import:     from AS34224 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS35805 accept AS35805
import:     from AS35805 accept as-set-utg
import:     from AS12297 accept AS-ARMENTEL
import:     from AS49800 accept AS-GNC
import:     from AS34797 accept AS-Set-Egrisi
import:     from AS51010 accept AS51010
import:     from AS39452 accept AS39452
import:     from AS41877 accept ANY
import:     from AS41965 accept AS-FIBERNET
import:     from AS49363 accept AS49363
import:     from AS44395 accept AS44395:AS-ALL
import:     from AS42082 accept AS42082
import:     from AS49129 accept AS49129
import:     from AS16010 accept AS57473
import:     from AS16010 accept AS56855
import:     from AS197229 accept AS197229
import:     from AS16010 accept AS57445
import:     from AS16010 accept AS51010
import:     from AS16010 accept AS47644
import:     from AS16010 accept AS198561
import:     from AS16010 accept AS56811
import:     from AS16010 accept AS58227
import:     from AS198561 accept AS198561
import:     from AS41738 accept AS41738
import:     from AS43733 accept AS43733
import:     from AS57814 accept AS57814
import:     from AS44877 accept AS44877
import:     from AS57768 accept AS57768
import:     from AS199045 accept AS199045
import:     from AS9144 accept AS9144
import:     from AS211721 accept AS211721
import:     from AS16010 accept as-co
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS16010 accept as-set-Magti
import:     from AS49254 accept AS49254
import:     from AS43733 accept AS-K-Telecom
import:     from AS199872 accept AS199872
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX-UA
import:     from AS24997 accept AS62252
import:     from AS200097 accept AS200097
import:     from AS48159 accept AS-ticir
import:     from AS197216 accept ANY
import:     from AS8932 accept AS8932:AS-ALL
import:     from AS29289 accept AS29289
import:     from AS201651 accept AS201651
import:     from AS201356 accept AS201356
import:     from AS203962 accept AS203962
import:     from AS47810 accept AS47810
import:     from AS49628 accept AS-SKYTEL
import:     from AS51142 accept AS51142
import:     from AS204524 accept AS204524
import:     from AS202223 accept AS202223
import:     from AS208320 accept AS208320
import:     from AS205928 accept AS205928
import:     from AS196925 accept AS-AZRT-AZ
export:     to AS15491 announce AS20771
export:     to AS16010 announce AS20771
export:     to AS34666 announce ANY
export:     to AS35076 announce AS20771
export:     to AS12497 announce AS20771
export:     to AS39441 announce AS20771
export:     to AS24997 announce AS20771
export:     to AS21214 announce AS20771
export:     to AS28751 announce AS20771
export:     to AS41877 announce as-delta
export:     to AS41877 announce ANY
export:     to AS29049 announce as-delta
export:     to AS43755 announce ANY
export:     to AS42223 announce ANY
export:     to AS44327 announce any
export:     to AS25249 announce ANY
export:     to AS34224 announce as-delta
export:     to AS3356 announce as-delta
export:     to AS35805 announce ANY
export:     to AS16010 announce ANY
export:     to AS12297 announce ANY
export:     to AS49800 announce ANY
export:     to AS34797 announce ANY
export:     to AS44395 announce any
export:     to AS51010 announce any
export:     to AS39452 announce any
export:     to AS41965 announce ANY
export:     to AS49363 announce ANY
export:     to AS42082 announce ANY
export:     to AS49129 announce ANY
export:     to AS41738 announce ANY
export:     to AS20545 announce ANY
export:     to AS208943 announce ANY
export:     to AS197229 announce ANY
export:     to AS50647 announce ANY
export:     to AS57814 announce ANY
export:     to AS198561 announce ANY
export:     to AS44877 announce ANY
export:     to AS57768 announce ANY
export:     to AS199045 announce ANY
export:     to AS1299 announce as-delta
export:     to AS9144 announce ANY
export:     to AS212803 announce ANY
export:     to AS211721 announce ANY
export:     to AS49254 announce ANY
export:     to AS43733 announce ANY
export:     to AS199872 announce ANY
export:     to AS31210 announce as-delta
export:     to AS50952 announce as-delta
export:     to AS200097 announce ANY
export:     to AS48159 announce ANY
export:     to AS197216 announce as-delta
export:     to AS8932 announce ANY
export:     to AS29289 announce ANY
export:     to AS201651 announce ANY
export:     to AS201356 announce ANY
export:     to AS203962 announce ANY
export:     to AS47810 announce ANY
export:     to AS49628 announce ANY
export:     to AS51142 announce ANY
export:     to AS204524 announce ANY
export:     to AS202223 announce ANY
export:     to AS208320 announce ANY
export:     to AS205928 announce ANY
export:     to AS196925 announce ANY
admin-c:    SA2153-RIPE
tech-c:     VM4834-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CAUCASUS-NET-MNT
created:    2005-09-08T12:24:46Z
last-modified: 2022-08-17T08:40:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CNL1-RIPE
org-name:    Caucasus Online Ltd.
country:    GE
org-type:    LIR
address:    160, Tsinamdzgvrishvili street
address:    0112
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995322000022
admin-c:    VM4834-RIPE
admin-c:    SA2153-RIPE
abuse-c:    CAH22-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CAUCASUS-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CAUCASUS-NET-MNT
created:    2004-04-17T11:24:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Adamia
address:    71. Vazha-Pshavela ave. Tbilisi, Geogia 0186
phone:     +995322200000
fax-no:     +995322505051
nic-hdl:    SA2153-RIPE
created:    2004-08-18T10:58:24Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:26Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CAUCASUS-NET-MNT

person:     Viktor Mazmanov
address:    160, Mikheil Tsinamdzghvrishvili st.
address:    0112
address:    Tbilisi
address:    Georgia
phone:     +995322000022
nic-hdl:    VM4834-RIPE
mnt-by:     CAUCASUS-NET-MNT
created:    2013-05-28T09:31:09Z
last-modified: 2018-04-25T07:05:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]