| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CTC AS207692

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207692
as-name:    CTC
org:      ORG-CJSC37-RIPE
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS199599 announce AS207692
import:     from AS201706 accept ANY
export:     to AS201706 announce AS207692
import:     from AS31261 accept ANY
export:     to AS31261 announce AS207692
admin-c:    NOC302-RIPE
tech-c:     NOC302-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RETNRU
created:    2019-12-13T12:43:40Z
last-modified: 2022-11-16T13:57:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CA1293-RIPE

organisation:  ORG-CJSC37-RIPE
org-name:    CTC, Joint Stock Company
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Russia, Moscow, Pravdy street 15, building 2
abuse-c:    ACRO27676-RIPE
mnt-ref:    MNT-RETNRU
mnt-by:     MNT-RETNRU
created:    2019-10-16T09:31:44Z
last-modified: 2022-12-01T16:20:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC of CTC
address:    Russia, Moscow Pravda sreet 15, building 2
admin-c:    IB5650-RIPE
tech-c:     IB5650-RIPE
nic-hdl:    NOC302-RIPE
mnt-by:     CIREX-MNT
created:    2019-12-13T12:30:13Z
last-modified: 2019-12-13T12:30:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]