| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITH-PL AS207668

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207668
as-name:    ITH-PL
org:      ORG-TSO2-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS208861 accept AS208861
export:     to AS5617 announce AS207668
export:     to AS48850 announce AS207668
export:     to AS3356 announce AS207668
export:     to AS62047 announce AS207668
export:     to AS29535 announce AS207668
export:     to AS20804 announce AS207668
export:     to AS208861 announce ANY
admin-c:    JO4888-RIPE
tech-c:     JO4888-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-terasys-1
created:    2019-12-19T11:27:48Z
last-modified: 2024-02-22T07:06:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSO2-RIPE
org-name:    ITH sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Ul. Marsza?kowska 107
address:    00-110
address:    WARSZAWA
address:    POLAND
phone:     +48221128026
admin-c:    JO4888-RIPE
tech-c:     JO4888-RIPE
abuse-c:    AR50747-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-terasys-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-terasys-1
created:    2019-02-11T11:45:19Z
last-modified: 2023-11-24T11:24:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Ogorek
address:    NOWOGRODZKA 31
address:    00-511
address:    WARSZAWA
address:    POLAND
phone:     +48221128026
nic-hdl:    JO4888-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-terasys-1
created:    2019-02-11T11:45:18Z
last-modified: 2019-02-11T11:45:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]