| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTENTION-AS AS207647

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207647
as-name:    INTENTION-AS
org:      ORG-IB126-RIPE
import:     from AS57866 accept ANY
export:     to AS57866 announce AS207647
import:     from AS41458 accept ANY
export:     to AS41458 announce AS207647
admin-c:    TM1388-RIPE
tech-c:     TM1388-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTN-MNT
created:    2019-12-24T09:15:34Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FNB7-RIPE

organisation:  ORG-IB126-RIPE
org-name:    Intention B.V.
org-type:    OTHER
address:    Postbus 33
address:    5427 ZG BOEKEL
address:    The Netherlands
phone:     +31 88 603 39 39
fax-no:     +31 88 603 39 49
abuse-c:    AR21279-RIPE
mnt-ref:    INTN-MNT
mnt-by:     INTN-MNT
created:    2020-05-18T09:55:58Z
last-modified: 2020-05-18T09:56:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Intention Hostmaster
address:    Intention B.V.
address:    Postbus 33
address:    NL-5427 ZG BOEKEL
address:    The Netherlands
address:    www.intention.nl
mnt-by:     INTN-MNT
phone:     +31 88 603 39 39
fax-no:     +31 88 603 39 49
nic-hdl:    TM1388-RIPE
remarks:    ------------------------------------
remarks:    For abuse notification send email to
remarks:    abuse@intention.nl
remarks:    ------------------------------------
created:    2003-08-13T16:05:38Z
last-modified: 2020-05-15T09:26:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]