| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEKOS AS207630

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207630
as-name:    MEKOS
org:      ORG-MG276-RIPE
import:     from AS30742 accept ANY
export:     to AS30742 announce AS207630
import:     from AS49855 accept ANY
export:     to AS49855 announce AS207630
admin-c:    MT18798-RIPE
tech-c:     AS33-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALL-MNT
created:    2019-12-30T09:38:49Z
last-modified: 2020-06-04T13:27:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MG276-RIPE
org-name:    MEKO-S GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Lise-Meitner-Str. 6
address:    28359
address:    Bremen
address:    GERMANY
phone:     +49 421 388 90 0
admin-c:    MT18798-RIPE
tech-c:     AS43525-RIPE
abuse-c:    AR57267-RIPE
mnt-ref:    ALL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALL-MNT
created:    2019-12-23T08:56:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Matthias Thom
address:    Lise-Meitner-Str. 6
address:    28359
address:    Bremen
address:    GERMANY
phone:     +49 421 388 90 0
nic-hdl:    MT18798-RIPE
mnt-by:     ALL-MNT
created:    2019-12-23T08:56:39Z
last-modified: 2019-12-23T08:56:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alfred Schweder
address:    Offenwardenermoor 14
address:    D-27628 Sandstedt
address:    Germany
phone:     +49 30 52004 3328
phone:     +49 177 219 4627
fax-no:     +49 30 52004 3329
nic-hdl:    AS33-RIPE
mnt-by:     ALL-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]