| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALTROSKY AS207616

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207616
as-name:    ALTROSKY
org:      ORG-ATL89-RIPE
import:     from as6939 accept ANY
export:     to as6939 announce AS207616
import:     from as202297 accept ANY
export:     to as202297 announce AS207616
import:     from AS57717 accept ANY
export:     to AS57717 announce AS207616
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS207616
import:     from AS56655 accept ANY
export:     to AS56655 announce AS207616
import:     from AS44103 accept ANY
export:     to AS44103 announce AS207616
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS207616
import:     from AS53667 accept ANY
export:     to AS53667 announce AS207616
import:     from AS60404 accept ANY
export:     to AS60404 announce AS207616
remarks:    NL-IX - Frankfurt
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS207616
admin-c:    ATL45-RIPE
tech-c:     ATL45-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2020-01-02T11:45:07Z
last-modified: 2021-10-05T15:51:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SSL82-RIPE

organisation:  ORG-ATL89-RIPE
org-name:    Altrosky Technology Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
remarks:    **Email originating from cogent sales will be auto forwarded to ripe and arin abuse**
abuse-c:    ATL45-RIPE
mnt-ref:    lir-ge-ruben-1-MNT
mnt-ref:    ALTROSKY
mnt-ref:    RICK-MNT
mnt-ref:    JUSTAGUY-MNT
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2019-12-31T18:44:20Z
last-modified: 2022-04-30T16:51:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Altrosky Technology Ltd.
address:    Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
abuse-mailbox: abuse@altrosky.net
nic-hdl:    ATL45-RIPE
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2019-12-31T18:35:33Z
last-modified: 2020-05-26T04:04:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]