| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALTROSKY AS207616

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207616
as-name:    ALTROSKY
org:      ORG-ATL89-RIPE
import:     from as6939 accept ANY
export:     to as6939 announce AS207616
import:     from as202297 accept ANY
export:     to as202297 announce AS207616
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS207616
import:     from AS44103 accept ANY
export:     to AS44103 announce AS207616
import:     from AS49981 accept ANY
export:     to AS49981 announce AS207616
import:     from AS137409 accept ANY
export:     to AS137409 announce AS207616
remarks:    ^_^
import:     from AS25369 accept ANY
export:     to AS25369 announce AS207616
remarks:    NL-IX - Frankfurt
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS207616
admin-c:    ATL45-RIPE
tech-c:     ATL45-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2020-01-02T11:45:07Z
last-modified: 2023-05-25T08:12:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RV54-RIPE

organisation:  ORG-ATL89-RIPE
org-name:    Altrosky Technology Ltd.
country:    SC
org-type:    OTHER
address:    Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
remarks:    **Cogent, go away, we are not your PROSPECT network**
abuse-c:    ATL45-RIPE
mnt-ref:    lir-ge-ruben-1-MNT
mnt-ref:    ALTROSKY
mnt-ref:    RICK-MNT
mnt-ref:    JUSTAGUY-MNT
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2019-12-31T18:44:20Z
last-modified: 2023-03-07T17:32:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Altrosky Technology Ltd.
address:    Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
abuse-mailbox: abuse@altrosky.net
nic-hdl:    ATL45-RIPE
mnt-by:     ALTROSKY
created:    2019-12-31T18:35:33Z
last-modified: 2020-05-26T04:04:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]