| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-FUENLAN AS207614

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207614
as-name:    AS-FUENLAN
descr:     FuenLan S.L
org:      ORG-SIYS2-RIPE
remarks:    ---- Transit ----
remarks:    -- AireNetworks --
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS207614
remarks:    -- MismeNet --
import:     from AS203936 accept ANY
export:     to AS203936 announce AS207614
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    ---- Peering ----
remarks:    -- Hurricane Electric --
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-NET-FUENLAN
remarks:    -- Espanix --
import-via:   AS6895 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6895 to AS-ANY announce AS-NET-FUENLAN
remarks:    -- DE-CIX Madrid --
import-via:   AS48793 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS48793 to AS-ANY announce AS-NET-FUENLAN
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    ---- Customers ----
remarks:    -- FiberPlus--
import:     from AS207974 accept AS207974
export:     to AS207974 announce ANY
remarks:    --------------------------------
admin-c:    FJAL40-RIPE
tech-c:     FJAL40-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fuenlan
created:    2020-01-03T10:05:05Z
last-modified: 2021-08-10T09:17:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIYS2-RIPE
org-name:    Sistemas informaticos y Servicios de internet FuenLan SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Francisco Garrido, 27
address:    41630
address:    Lantejuela
address:    SPAIN
phone:     +34954492700
admin-c:    FJAL40-RIPE
tech-c:     FJAL40-RIPE
abuse-c:    AR53848-RIPE
mnt-ref:    mnt-fuenlan
mnt-ref:    IPC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fuenlan
created:    2019-07-11T08:00:08Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francisco Javier Alvarez Lopez
address:    Francisco Garrido, 27
address:    41630 Lantejuela, Sevilla (SPAIN)
phone:     +902005349
nic-hdl:    FJAL40-RIPE
mnt-by:     SERVIHOSTING-MNT
created:    2012-03-28T16:37:51Z
last-modified: 2012-03-28T16:37:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]