| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BUULDY AS207582

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207582
as-name:    BUULDY
org:      ORG-EMDT1-RIPE
import:     from AS43260 accept ANY
export:     to AS43260 announce AS207582
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS207582
import:     from AS42910 accept ANY
export:     to AS42910 announce AS207582
import:     from AS48678 accept ANY
export:     to AS48678 announce AS207582
admin-c:    GM24369-RIPE
tech-c:     GM24369-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-tr-buuldy-1
created:    2020-01-10T08:43:13Z
last-modified: 2021-12-17T12:56:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EMDT1-RIPE
org-name:    Emre Mert Delidere trading as Buuldy Bilisim
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Yukuru Dudullu Mah. Nato Yolu. Cad. Emre Sok. 3/4 Umraniye
address:    34775
address:    ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +905443582502
admin-c:    GM24369-RIPE
tech-c:     GM24369-RIPE
abuse-c:    AR57367-RIPE
mnt-ref:    mnt-tr-buuldy-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-tr-buuldy-1
created:    2020-01-08T12:53:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      General Manager
address:    Yukuru Dudullu Mah. Nato Yolu. Cad. Emre Sok. 3/4 Umraniye
address:    34775
address:    ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +905324463641
nic-hdl:    GM24369-RIPE
mnt-by:     mnt-tr-buuldy-1
created:    2020-01-08T12:53:03Z
last-modified: 2020-01-08T12:53:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]