| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROCOM AS207546

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207546
as-name:    EUROCOM
org:      ORG-EIS45-RIPE
import:     from AS200043 accept ANY
export:     to AS200043 announce AS207546
import:     from AS31638 accept ANY
export:     to AS31638 announce AS207546
admin-c:    MR25224-RIPE
tech-c:     DG12221-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-it-eurocom-1
created:    2020-01-15T13:56:30Z
last-modified: 2020-01-15T13:56:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EIS45-RIPE
org-name:    Eurocom Innovazione srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Carpegna, 9
address:    47838
address:    Riccione (Rn)
address:    ITALY
phone:     +39 0541 425149
admin-c:    MR25224-RIPE
tech-c:     DG12221-RIPE
abuse-c:    AR57422-RIPE
mnt-ref:    mnt-it-eurocom-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-it-eurocom-1
created:    2020-01-14T13:49:25Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Daniele Giovanardi
address:    Via Carpegna, 9
address:    47838
address:    Riccione (Rn)
address:    ITALY
phone:     +39 0541 425149
nic-hdl:    DG12221-RIPE
mnt-by:     mnt-it-eurocom-1
created:    2020-01-14T13:49:24Z
last-modified: 2020-01-14T13:49:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Milena Renzi
address:    Via Carpegna, 9
address:    47838
address:    Riccione (Rn)
address:    ITALY
phone:     +39 0541 425149
nic-hdl:    MR25224-RIPE
mnt-by:     mnt-it-eurocom-1
created:    2020-01-14T13:49:24Z
last-modified: 2020-01-14T13:49:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]