| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MARTCOM-AS AS207500

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207500
as-name:    MARTCOM-AS
org:      ORG-MBTA17-RIPE
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS207500
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS207500
admin-c:    MD27469-RIPE
tech-c:     MD27469-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-pl-martcom2-1-MNT
created:    2020-01-22T12:37:16Z
last-modified: 2021-12-30T07:44:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MBTA17-RIPE
org-name:    Mirela Bugdol trading as FHU Martcom
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Moniuszki 11
address:    47-450
address:    Krzyzanowice
address:    POLAND
phone:     +48 327009002
admin-c:    MD27469-RIPE
tech-c:     MD27469-RIPE
abuse-c:    AR67062-RIPE
mnt-ref:    lir-pl-martcom2-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pl-martcom2-1-MNT
created:    2021-12-22T08:12:31Z
last-modified: 2021-12-22T08:12:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MARTCOM DBM
address:    POLAND
address:    Krzyzanowice
address:    47-450
address:    Moniuszki 11
phone:     +48 327009002
nic-hdl:    MD27469-RIPE
mnt-by:     lir-pl-martcom2-1-MNT
created:    2021-12-22T08:12:31Z
last-modified: 2021-12-23T14:05:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]