| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Fiberband-ISP AS207484

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207484
as-name:    Fiberband-ISP
org:      ORG-SFBC1-RIPE
import:     from AS203735 accept ANY
export:     to AS203735 announce AS207484
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS207484
import:     from AS200697 accept ANY
export:     to AS200697 announce AS207484
admin-c:    GC23846-RIPE
tech-c:     NE1713-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-iq-speedfiberband-1
created:    2020-01-24T10:10:27Z
last-modified: 2020-01-24T10:19:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SFBC1-RIPE
org-name:    Speed Fiber Band Company for Trading Ltd
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    italian Village , City 1 , House No. (35) to (19)
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
admin-c:    SA40063-RIPE
admin-c:    GC23846-RIPE
tech-c:     NE1713-RIPE
abuse-c:    AR57527-RIPE
mnt-ref:    mnt-iq-speedfiberband-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-speedfiberband-1
created:    2020-01-23T18:10:21Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:29Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +9647517412010

role:      General communication
address:    italian Village , City 1 , House No. (35) to (19)
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647517412010
nic-hdl:    GC23846-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-speedfiberband-1
created:    2020-01-23T18:10:20Z
last-modified: 2020-01-23T18:10:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      network engineer (ANAS Abuallkareem)
address:    italian Village , City 1 , House No. (35) to (19)
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +964775479351
nic-hdl:    NE1713-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-speedfiberband-1
created:    2020-01-23T18:10:20Z
last-modified: 2020-09-15T16:07:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]