| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LiquidIO AS207461

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207461
as-name:    LiquidIO
org:      ORG-LI107-RIPE
import:     from AS61317 accept ANY
export:     to AS61317 announce AS207461
import:     from AS61440 accept ANY
export:     to AS61440 announce AS207461
admin-c:    OA2894-RIPE
tech-c:     OA2894-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIQUID
created:    2020-01-28T09:41:16Z
last-modified: 2023-01-13T14:02:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LI107-RIPE
org-name:    Karam Amer Mokdad trading as Liquid IO
country:    CA
org-type:    OTHER
address:    1284 king street west, Toronto, Ontario, M6K1G8 Canada
abuse-c:    ACRO29759-RIPE
mnt-ref:    LIQUID
mnt-by:     LIQUID
created:    2020-01-07T17:49:54Z
last-modified: 2022-12-01T17:17:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OWNER
address:    1284 king street west
nic-hdl:    OA2894-RIPE
mnt-by:     LIQUID
created:    2020-01-07T17:48:22Z
last-modified: 2020-01-07T17:48:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]