| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBO AS207375

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207375
as-name:    FIBO
org:      ORG-FOB4-RIPE
import:     from AS43414 accept ANY
export:     to AS43414 announce AS207375
import:     from AS39647 accept ANY
export:     to AS39647 announce AS207375
admin-c:    PVW147-RIPE
tech-c:     PVW147-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HGVT-MNT
created:    2020-02-14T12:23:07Z
last-modified: 2020-07-14T17:41:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FOB4-RIPE
org-name:    Fiber Operator B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 1022
address:    5200BA
address:    's-Hertogenbosch
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 88 2 444 500
admin-c:    PVW147-RIPE
tech-c:     PVW147-RIPE
abuse-c:    AR55021-RIPE
mnt-ref:    HGVT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HGVT-MNT
created:    2019-08-23T08:32:19Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul van Wanrooij
address:    Postbus 1022
address:    5215MV
address:    's-Hertogenbosch
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 88 2 444 500
nic-hdl:    PVW147-RIPE
mnt-by:     HGVT-MNT
created:    2019-08-23T08:32:18Z
last-modified: 2021-03-13T08:24:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]