| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATASTORE AS20733

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20733
as-name:    DATASTORE
org:      ORG-TSOD1-RIPE
import:     from AS24703 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24703 announce AS20733
import:     from AS29491 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29491 announce AS20733
admin-c:    VPC
tech-c:     VPC
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DATASTORE-UA
created:    2002-08-01T10:55:53Z
last-modified: 2020-11-16T17:57:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UNOU3-RIPE

organisation:  ORG-TSOD1-RIPE
org-name:    TSOD Ltd.
org-type:    OTHER
address:    UKRAINE
address:    01030
address:    Kiev, Leontovicha str., 9
abuse-c:    DSTR
mnt-ref:    DATASTORE-UA
mnt-by:     DATASTORE-UA
created:    2020-05-27T15:34:02Z
last-modified: 2020-06-03T08:16:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitalii P. Chaban
address:    Ukraine
address:    Kiev
address:    Oleni Teligi 43/60
phone:     +380505383388
nic-hdl:    VPC
mnt-by:     DATASTORE-UA
created:    2020-05-20T13:08:18Z
last-modified: 2020-05-20T13:08:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]