| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cinos AS207310

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207310
as-name:    cinos
org:      ORG-CCSL17-RIPE
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS207310
export:     to AS-ANY announce AS207310:AS-ALL
import:     from AS25180 accept ANY
export:     to AS25180 announce AS207310
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS207310
admin-c:    CSD58-RIPE
tech-c:     CSD58-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-cinos-1
created:    2020-03-02T12:32:07Z
last-modified: 2020-07-08T15:53:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CCSL17-RIPE
org-name:    Cinos Communications Services Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit 4.9, Hitech, Frimley 4 Business Park
address:    GU16 7SG
address:    Camberley
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442038419970
admin-c:    CSD58-RIPE
tech-c:     CSD58-RIPE
abuse-c:    AR50193-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-cinos-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-cinos-1
created:    2019-01-08T12:47:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dan Worman
address:    Cranfield Innovation Centre
address:    MK43 0BT
address:    Cranfield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442038419970
nic-hdl:    CSD58-RIPE
mnt-by:     mnt-uk-cinos-1
created:    2019-01-08T12:47:45Z
last-modified: 2020-03-02T12:44:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]