| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  luckycloud AS207298

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207298
as-name:    luckycloud
org:      ORG-LG169-RIPE
import:     from AS209169 accept ANY
export:     to AS209169 announce AS207298
import:     from AS57317 accept ANY
export:     to AS57317 announce AS207298
import:     from AS44066 accept ANY
export:     to AS44066 announce AS207298
admin-c:    NA6600-RIPE
tech-c:     NA6600-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-de-luckycloud-1
created:    2020-03-03T15:25:16Z
last-modified: 2021-06-28T16:51:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LG169-RIPE
org-name:    luckycloud GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Solmsstrae 26
address:    10961
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49 30 814 570 920
admin-c:    NA6600-RIPE
tech-c:     NA6600-RIPE
abuse-c:    AR59968-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-luckycloud-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-luckycloud-1
created:    2020-02-27T11:00:41Z
last-modified: 2021-09-14T18:27:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      luckycloud GmbH - NOC
address:    Solmsstrae 26
address:    10961
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49(0)30 814 570 920
nic-hdl:    NA6600-RIPE
mnt-by:     mnt-de-luckycloud-1
created:    2020-02-27T11:00:40Z
last-modified: 2021-06-28T16:55:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]