| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Toledo-AS AS207288

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207288
as-name:    Toledo-AS
org:      ORG-HL240-RIPE
import:     from AS8371 accept ANY
export:     to AS8371 announce AS207288
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS207288
admin-c:    ACRO30918-RIPE
tech-c:     ACRO30918-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2020-03-05T11:07:39Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-HL240-RIPE
org-name:    "Trading House "Toledo" Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    603014, Russia, Nizhny Novgorod Region, N. Novgorod, ul. Kominterna, d. 30A, of. 11
abuse-c:    ACRO30918-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2020-03-04T08:42:06Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Toledo Team
address:    603014, Russia, Nizhny Novgorod Region, N. Novgorod, ul. Kominterna, d. 30A, of. 11
abuse-mailbox: sysadmin@toledo24.ru
nic-hdl:    ACRO30918-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2020-03-04T08:41:59Z
last-modified: 2020-03-04T08:42:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]