| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUEDA-SISTEMAS-AS AS207286

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207286
as-name:    RUEDA-SISTEMAS-AS
org:      ORG-RSS32-RIPE
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS207286
import:     from AS60203 accept ANY
import:     from AS202766 accept ANY
export:     to AS60203 announce AS207286
export:     to AS202766 announce AS207286
admin-c:    FRR26-RIPE
tech-c:     AAS531-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-ruedasistemas-1
created:    2020-03-06T10:03:26Z
last-modified: 2021-04-19T09:10:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSS32-RIPE
org-name:    RUEDA SISTEMAS, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avda. Europa 2, bajo
address:    23680
address:    Alcal la Real (Jan)
address:    SPAIN
phone:     +34 953584333
admin-c:    FRR26-RIPE
tech-c:     AAS531-RIPE
abuse-c:    AR57914-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-ruedasistemas-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-ruedasistemas-1
created:    2020-02-10T08:43:59Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Antonio Aceituno Salvador
address:    Avda. Europa 2, bajo
address:    23680
address:    Alcal la Real (Jan)
address:    SPAIN
phone:     +34 953584333
nic-hdl:    AAS531-RIPE
mnt-by:     mnt-es-ruedasistemas-1
created:    2020-02-10T08:43:57Z
last-modified: 2020-02-10T08:43:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fernando Rueda Rueda
address:    Avda. Europa 2, bajo
address:    23680
address:    Alcal la Real (Jan)
address:    SPAIN
phone:     +34 953584333
nic-hdl:    FRR26-RIPE
mnt-by:     mnt-es-ruedasistemas-1
created:    2020-02-10T08:43:57Z
last-modified: 2020-02-10T08:43:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]