| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HUH AS207282

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207282
as-name:    HUH
org:      ORG-HUH2-RIPE
import:     from AS1741 accept ANY
export:     to AS1741 announce AS207282
import:     from AS719 accept ANY
export:     to AS719 announce AS207282
admin-c:    JT35-RIPE
tech-c:     TA7382-RIPE
tech-c:     KS10961-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fi-helsinki1-1
created:    2020-03-09T08:21:57Z
last-modified: 2020-09-25T11:44:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HUH2-RIPE
org-name:    HUS Group
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Stenbckinkatu 9
address:    FI-00029
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +35894711
admin-c:    AA35786-RIPE
admin-c:    JT35-RIPE
tech-c:     TA7382-RIPE
tech-c:     KS10961-RIPE
abuse-c:    AR59933-RIPE
mnt-ref:    mnt-fi-helsinki1-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fi-helsinki1-1
created:    2020-02-24T14:31:01Z
last-modified: 2023-12-14T11:07:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      tech-c
address:    Stenbckinkatu 9
address:    FI-00029
address:    Helsinki
address:    FINLAND
phone:     +358443297499
nic-hdl:    TA7382-RIPE
mnt-by:     mnt-fi-helsinki1-1
created:    2020-02-24T14:31:00Z
last-modified: 2020-02-24T14:31:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Tamlander
address:    TDC Oy
address:    Mechelininkatu 1 a
address:    P.O. BOX 143
address:    FI-00094 TDC
address:    Finland
phone:     +358 30 994 4735
phone:     +385 50 994 4735
fax-no:     +385 30 994 4700
nic-hdl:    JT35-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T21:21:38Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Kari Sundvall
address:    Stenbackinkatu 9
address:    FI-00029
address:    Helsinki
address:    Finland
phone:     +358 40 592 6209
nic-hdl:    KS10961-RIPE
mnt-by:     mnt-fi-helsinki1-1
created:    2020-03-27T09:08:39Z
last-modified: 2020-03-27T09:37:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]