| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BINAX-AS AS207274

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207274
as-name:    BINAX-AS
org:      ORG-BSZ1-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS207274
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS207274
admin-c:    HS10148-RIPE
tech-c:     HS10148-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BINAX-MNT
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT
created:    2020-03-10T08:33:48Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSMS1-RIPE

organisation:  ORG-BSZ1-RIPE
org-name:    BINAX sp z.o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa
abuse-c:    ACRO30951-RIPE
mnt-ref:    BINAX-MNT
mnt-by:     BINAX-MNT
created:    2020-03-05T11:28:36Z
last-modified: 2020-03-05T11:28:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hosting Services
address:    ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa
nic-hdl:    HS10148-RIPE
mnt-by:     BINAX-MNT
created:    2020-03-05T11:24:12Z
last-modified: 2020-03-05T11:24:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]