| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFINITY-TELECOM-ASN AS207225

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207225
as-name:    INFINITY-TELECOM-ASN
org:      ORG-ITS29-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-INFINITY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-INFINITY
import:     from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-INFINITY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-INFINITY
admin-c:    NM5703-RIPE
tech-c:     NM5703-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INFINITY
created:    2016-08-08T11:16:33Z
last-modified: 2022-10-17T09:47:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITS29-RIPE
org-name:    Infinity Telecom SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    32 Boulevard de Vaugirard
address:    75015
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33142181842
fax-no:     +33142181841
tech-c:     NM5703-RIPE
abuse-c:    ITAR1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INFINITY
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INFINITY
created:    2014-10-28T09:48:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nil Mekki
address:    Infinity Telecom 32 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris FRANCE
phone:     +33142181842
nic-hdl:    NM5703-RIPE
mnt-by:     Mekki
created:    2014-10-20T12:26:22Z
last-modified: 2014-10-20T12:26:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]