| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PS-BZU-AS AS20719

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20719
as-name:    PS-BZU-AS
descr:     BZU Autonomous System
descr:     Ramallah, Palestine
import:     from AS12975 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51407 action pref=100; accept ANY
import:     from AS61417 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12754 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12975 announce AS20719
export:     to AS51407 announce AS20719
export:     to AS61417 announce AS20719
export:     to AS12754 announce AS20719
org:      ORG-BU10-RIPE
admin-c:    IT1935-RIPE
admin-c:    MT9786-RIPE
tech-c:     IT1242-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IT32617-MNT
mnt-by:     MADA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-10-18T14:32:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MAL7-RIPE

organisation:  ORG-BU10-RIPE
org-name:    Birzeit University
org-type:    OTHER
address:    Ramallah, Palestine
abuse-c:    AC30890-RIPE
admin-c:    MT9786-RIPE
tech-c:     MT9786-RIPE
mnt-ref:    PALTEL-MNTNER
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    2011-04-10T07:55:38Z
last-modified: 2016-02-15T17:05:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Imad Tartir
address:    BirZeit University
address:    Palestine (PS)
phone:     +970 2 2982075
fax-no:     +970 2 2810656
nic-hdl:    IT1242-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T07:33:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Imad Tartir
address:    Birzeit University
address:    Birzeit
address:    P.O.box 14
address:    Palestine
phone:     +970 2 2982012
nic-hdl:    IT1935-RIPE
mnt-by:     IT32617-MNT
created:    2012-07-05T10:55:23Z
last-modified: 2012-07-05T10:55:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marwan Tarazi
address:    BirZeit University
address:    Palestine (PS)
phone:     +970 2 2982012
fax-no:     +970 2 2810656
nic-hdl:    MT9786-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T07:33:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]