| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIFIGUAY-JEYCA AS207174

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207174
as-name:    WIFIGUAY-JEYCA
org:      ORG-JTYM1-RIPE
import:     from AS6739 accept ANY
export:     to AS6739 announce AS207174
import:     from as39020 accept ANY
export:     to as39020 announce AS207174
admin-c:    CR6520-RIPE
tech-c:     CR6520-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CAR-MNT
created:    2016-08-18T07:47:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:51:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JTYM1-RIPE
org-name:    Jeyca Tecnologica Y Medio Ambiente SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Pimienta, 6
address:    41200
address:    Alcala del Ro
address:    SPAIN
phone:     +34955650626
fax-no:     +34955490400
abuse-c:    AR18747-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CAR-MNT
created:    2013-12-30T10:52:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CARLOS GARCIA ROCA
address:    C/Pimienta 6
address:    41200-Alcal del Ro
address:    Sevilla-Espaa
phone:     +34605698305
nic-hdl:    CR6520-RIPE
mnt-by:     CAR-MNT
created:    2014-01-08T23:02:00Z
last-modified: 2016-08-16T19:12:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]