| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETCOM-AS AS207147

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207147
as-name:    NETCOM-AS
org:      ORG-NGS6-RIPE
import:     from AS57902 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS57902 announce AS207147
export:     to AS174 announce AS207147
export:     to AS5511 announce AS207147
admin-c:    FD5291-RIPE
admin-c:    NIS87-RIPE
tech-c:     FD5291-RIPE
tech-c:     NIS87-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-netcom-1-mnt
created:    2016-08-23T12:50:56Z
last-modified: 2024-02-07T14:17:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NGS6-RIPE
org-name:    NETCOM GROUP SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    41 rue dlizy
address:    93500
address:    PANTIN
address:    FRANCE
phone:     +33 0171292719
admin-c:    FD5291-RIPE
admin-c:    NIS87-RIPE
tech-c:     FD5291-RIPE
tech-c:     NIS87-RIPE
abuse-c:    AR37221-RIPE
mnt-ref:    fr-netcom-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-netcom-1-mnt
created:    2016-08-09T12:30:49Z
last-modified: 2024-02-07T15:22:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netcom IT staff
address:    41, rue de Dlizy 93500 Pantin France
nic-hdl:    NIS87-RIPE
mnt-by:     fr-netcom-1-mnt
created:    2024-02-05T14:25:50Z
last-modified: 2024-02-05T14:25:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fanny DACHEZ
address:    58 Rue Denis Papin
address:    93500
address:    PANTIN
address:    FRANCE
phone:     +33 0171292719
nic-hdl:    FD5291-RIPE
mnt-by:     fr-netcom-1-mnt
created:    2016-08-09T12:30:48Z
last-modified: 2016-08-09T12:30:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]