| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  nakhljonoob AS207141

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207141
as-name:    nakhljonoob
org:      ORG-EGNJ2-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS39650 accept ANY
import:     from AS24631 accept ANY
import:     from AS39650 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39650 announce AS207141
export:     to AS12880 announce AS207141
export:     to AS39650 announce AS207141
mp-import:   afi any.unicast from AS39650 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39650 announce AS207141
export:     to AS24631 announce AS207141
admin-c:    AM42226-RIPE
tech-c:     AM42226-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-nakhljonoob2-1-mnt
created:    2016-08-23T13:44:49Z
last-modified: 2018-11-07T08:58:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EGNJ2-RIPE
org-name:    Ertebat Gostare Nakhl Jonoob Company PJSC
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Floo2 nakhl Building -Conrner Of 32th Motahari street
address:    7617699755
address:    Kerman
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989133996430
phone:     +983432528323
admin-c:    AM42226-RIPE
tech-c:     AM42226-RIPE
abuse-c:    AR41259-RIPE
mnt-ref:    ir-nakhljonoob2-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-nakhljonoob2-1-mnt
created:    2017-06-02T11:59:40Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amin Malekghasemi
address:    Floo2 nakhl Building -Conrner Of 32th Motahari street
address:    7617699755
address:    Kerman
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +983432528323
phone:     +989131407063
nic-hdl:    AM42226-RIPE
mnt-by:     ir-nakhljonoob2-1-mnt
created:    2017-06-02T11:59:39Z
last-modified: 2017-06-06T09:37:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]