| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PACKETHUBSA AS207137

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207137
as-name:    PACKETHUBSA
org:      ORG-PS448-RIPE
import:     from AS44735 accept ANY
export:     to AS44735 announce AS207137
import:     from AS56704 accept ANY
export:     to AS56704 announce AS207137
admin-c:    NO1983-RIPE
tech-c:     NO1983-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-pa-packethub-1-MNT
created:    2022-03-18T11:51:37Z
last-modified: 2022-09-29T10:17:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS448-RIPE
org-name:    PacketHub S.A.
country:    PA
org-type:    LIR
address:    Office 76, Plaza 2000, 50th Street and Marbella, Bella Vista
address:    0801
address:    Panama City
address:    PANAMA
phone:     +5078336503
admin-c:    NO1983-RIPE
tech-c:     NO1983-RIPE
abuse-c:    AR67868-RIPE
mnt-ref:    lir-pa-packethub-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pa-packethub-1-MNT
created:    2022-03-11T10:02:33Z
last-modified: 2022-03-11T10:02:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations
address:    PANAMA
address:    Panama City
address:    0801
address:    Office 76, Plaza 2000, 50th Street and Marbella, Bella Vista
phone:     +5078336503
nic-hdl:    NO1983-RIPE
mnt-by:     lir-pa-packethub-1-MNT
created:    2022-03-11T10:02:32Z
last-modified: 2022-03-11T10:02:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]