| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Basil-Fillan AS207080

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207080
as-name:    Basil-Fillan
remarks:    ???
org:      ORG-BAS20-RIPE
admin-c:    BAS157-RIPE
tech-c:     BAS157-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BASIL-MNT
created:    2016-09-05T11:03:00Z
last-modified: 2021-08-11T12:09:04Z
source:     RIPE
remarks:    :(
remarks:    RPSL in 2019? really?!
export:     to AS208521 announce AS207080
import:     from AS208521 accept AS-CCCAMP19-IX
remarks:    CCCAMP19-IX PGP: 9FF1 2D19 E9CE 97DC 764F F613 5990 0D8C 04FE 7B83
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE

organisation:  ORG-BAS20-RIPE
org-name:    Jack Fillan
org-type:    OTHER
address:    Tuckermarsh Gardens
address:    Tamar lane
address:    Plymouth
address:    Devon
address:    PL20 7HN
abuse-c:    ACRO1143-RIPE
mnt-ref:    BASIL-MNT
mnt-ref:    CLOUVIDER-MNT
mnt-ref:    igloo22225
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
mnt-by:     BASIL-MNT
created:    2016-09-01T15:46:01Z
last-modified: 2020-07-24T14:45:04Z
source:     RIPE # Filtered
descr:     AKA Basil Fillan

role:      Basil NOC
address:    Tuckermarsh Gardens, Tamar lane, Plymouth, Devon, PL20 7HN
phone:     +4407378301289
admin-c:    JF6042-RIPE
tech-c:     JF6042-RIPE
nic-hdl:    BAS157-RIPE
mnt-by:     BASIL-MNT
created:    2016-09-01T15:52:49Z
last-modified: 2017-12-22T09:24:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]