| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  froxlor AS207048

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207048
as-name:    froxlor
org:      ORG-FG142-RIPE
import:     from AS44486 accept ANY
export:     to AS44486 announce AS-ALU-DC
import:     from AS200797 accept AS-UBN24
export:     to AS200797 announce ANY
admin-c:    FA8855-RIPE
tech-c:     FA8855-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-de-froxlor-1-MNT
created:    2020-03-13T14:53:40Z
last-modified: 2022-05-27T07:59:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FG142-RIPE
org-name:    froxlor GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wilhelm-Busch-Strae 54
address:    60431
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +4969348688970
admin-c:    FA8855-RIPE
tech-c:     FA8855-RIPE
abuse-c:    AR67350-RIPE
mnt-ref:    lir-de-froxlor-1-MNT
mnt-ref:    mnt-de-alu-dc-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-de-froxlor-1-MNT
created:    2022-01-20T08:21:50Z
last-modified: 2022-05-22T08:11:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FROXLOR
address:    GERMANY
address:    Frankfurt am Main
address:    60431
address:    Wilhelm-Busch-Strae 54
phone:     +4969348688970
nic-hdl:    FA8855-RIPE
mnt-by:     lir-de-froxlor-1-MNT
created:    2022-01-20T08:21:48Z
last-modified: 2022-01-20T08:21:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]