| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Eximius-AS AS207027

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207027
as-name:    Eximius-AS
org:      ORG-LE10-RIPE
import:     from AS42484 accept ANY
export:     to AS42484 announce AS207027
import:     from AS16262 accept ANY
export:     to AS16262 announce AS207027
admin-c:    AR20677-RIPE
tech-c:     AR20677-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     HF-MNT
created:    2016-09-16T11:50:11Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-LE10-RIPE
org-name:    LLC Eximius
country:    RU
org-type:    Other
address:    410040, g.Saratov, pr. 50 let Oktjabrja, 40 OPS, PO box 9
abuse-c:    AR20677-RIPE
mnt-ref:    HF-MNT
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     HF-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2011-04-22T14:04:00Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR20677-RIPE
org:      ORG-LE10-RIPE
abuse-mailbox: admin@host-food.ru
mnt-by:     HF-MNT
address:    410040, g.Saratov, pr. 50 let Oktjabrja, 40 OPS, PO box 9
created:    2014-04-16T07:56:45Z
last-modified: 2016-02-10T16:56:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]