| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-GUOV AS207016

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207016
as-name:    AS-GUOV
org:      ORG-VJ39-RIPE
remarks:    Locked
remarks:    https://www.ripe.net/ripe/mail/archives/ncc-announce/2020-April/001413.html
import:     from AS51892 accept ANY
export:     to AS51892 announce AS207016
import:     from AS8732 accept ANY
export:     to AS8732 announce AS207016
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS207016
admin-c:    AB28364-RIPE
tech-c:     AB28364-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    mnt-by:     ru-voentelecom-1-mnt
created:    2016-09-20T11:02:11Z
last-modified: 2022-10-17T09:27:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VJ39-RIPE
org-name:    VOENTELECOM JSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Bolshaya Olenya 15A str.1
address:    107014
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956095005
admin-c:    KV2811-RIPE
tech-c:     KV2811-RIPE
abuse-c:    AR37650-RIPE
mnt-ref:    ru-voentelecom-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-voentelecom-1-mnt
created:    2016-09-16T09:53:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Babkin
address:    15A, Bolshaya Olenya.
address:    107014, Moscow, Russia
phone:     +7 495 609-50-05
nic-hdl:    AB28364-RIPE
mnt-by:     ru-voentelecom-1-mnt
created:    2013-08-27T07:01:50Z
last-modified: 2016-09-20T12:02:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]