| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GMINAOLSZTYN AS207012

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207012
as-name:    GMINAOLSZTYN
org:      ORG-GO24-RIPE
import:     from AS15798 accept ANY
export:     to AS15798 announce AS207012
import:     from AS21021 accept ANY
export:     to AS21021 announce AS207012
admin-c:    MK8194-RIPE
admin-c:    PP15829-RIPE
tech-c:     PP15829-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
mnt-by:     PPOL-MNT
created:    2016-09-20T13:11:29Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UoWa1-RIPE

organisation:  ORG-GO24-RIPE
org-name:    Gmina Olsztyn
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Plac Jana Pawla II nr 1
address:    10-101 Olsztyn
abuse-c:    AC33381-RIPE
mnt-ref:    PPOL-MNT
mnt-by:     PPOL-MNT
created:    2016-09-19T09:45:17Z
last-modified: 2022-12-01T17:13:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Kwiecien
address:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn
address:    Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
address:    OLMAN
address:    OEiZ MSK OLMAN
address:    ul. Jana Heweliusza 8
address:    10-726 Olsztyn, Poland
phone:     +48 89 523 43 50
phone:     +48 89 523 44 00
fax-no:     +48 89 523 43 47
nic-hdl:    MK8194-RIPE
mnt-by:     MK8194-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2009-03-30T08:49:44Z
last-modified: 2009-12-08T08:21:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Pabijanek
address:    Gmina Olsztyn Plac Jana Pawla II nr 1 10-101 Olsztyn
phone:     +48895273111
nic-hdl:    PP15829-RIPE
mnt-by:     PPOL-MNT
created:    2016-09-19T09:26:55Z
last-modified: 2017-10-30T23:24:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]