| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGDER-ENERGI-NORWAY AS206993

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206993
as-name:    AGDER-ENERGI-NORWAY
org:      ORG-AEA46-RIPE
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS206993
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS206993
admin-c:    TKB12-RIPE
tech-c:     TF3687-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     no-ae-1-mnt
created:    2016-09-26T13:22:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:52:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AEA46-RIPE
org-name:    AGDER ENERGI AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Kjita 18
address:    4630
address:    KRISTIANSAND S
address:    NORWAY
phone:     +47 38607000
admin-c:    TKB12-RIPE
admin-c:    TF3687-RIPE
tech-c:     TKB12-RIPE
tech-c:     TF3687-RIPE
abuse-c:    AR34120-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     no-ae-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    no-ae-1-mnt
created:    2015-11-04T10:03:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Trond Forgaard
address:    Kjita 18
address:    NO-4630 KRSITIANSAND
phone:     +4738607000
nic-hdl:    TF3687-RIPE
mnt-by:     RIPE-MNT-AE
created:    2016-09-23T08:22:44Z
last-modified: 2022-03-10T15:03:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tor Kristian Borgi
address:    Kjita 18
address:    4630
address:    KRISTIANSAND S
address:    NORWAY
phone:     +47 38607000
nic-hdl:    TKB12-RIPE
mnt-by:     no-ae-1-mnt
created:    2015-11-04T10:03:08Z
last-modified: 2015-11-04T10:03:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]