| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  dk-glentevejsantennelaug AS206920

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206920
as-name:    dk-glentevejsantennelaug
org:      ORG-GA174-RIPE
admin-c:    GA12411-RIPE
tech-c:     GA12411-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLENTEN-ADMIN
created:    2016-10-07T13:28:27Z
last-modified: 2021-08-05T11:00:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GA174-RIPE
org-name:    Glentevejs Antennelaug
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Vagtelvej 1-3
address:    5000
address:    Odense C
address:    DENMARK
phone:     +4566144177
fax-no:     +4566121524
abuse-c:    AR14823-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GLENTEN-ADMIN
mnt-ref:    EURONET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLENTEN-ADMIN
created:    2008-08-21T10:24:58Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GLENTEN-CONTACT
address:    Vagtelvej 1 5000 Odense C Denmark
phone:     +4566144177
nic-hdl:    GA12411-RIPE
admin-c:    RL10075-RIPE
tech-c:     RL10075-RIPE
mnt-by:     GLENTEN-ADMIN
created:    2021-08-05T10:12:49Z
last-modified: 2021-08-05T10:12:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]