| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DWP AS206918

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206918
as-name:    DWP
org:      ORG-DFWA1-RIPE
import:     from AS2856 accept ANY
export:     to AS2856 announce AS206918
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS8075 announce AS206918
admin-c:    PW3858-RIPE
tech-c:     PW3858-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DWP-MNT
created:    2016-10-07T14:07:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:53:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DFWA1-RIPE
org-name:    Department for Work and Pensions
country:    GB
org-type:    LIR
address:    2, St Peter's Square
address:    M2 3AA
address:    Manchester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441619516203
admin-c:    PW3858-RIPE
tech-c:     PW3858-RIPE
abuse-c:    AR32160-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DWP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DWP-MNT
created:    2015-05-15T08:37:12Z
last-modified: 2020-12-16T14:56:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Wightman
address:    2, St Peter's Square
address:    Manchester
address:    M2 3AA
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441619516203
nic-hdl:    PW3858-RIPE
mnt-by:     uk-work-pensions-1-mnt
created:    2015-05-15T08:37:10Z
last-modified: 2019-07-29T14:48:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]