| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OYUNYONETICISI AS206849

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206849
as-name:    OYUNYONETICISI
org:      ORG-OML7-RIPE
import:     from AS51559 accept ANY
export:     to AS51559 announce AS206849
import:     from AS34388 accept ANY
export:     to AS34388 announce AS206849
admin-c:    SK14430-RIPE
tech-c:     SK14430-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VERIMERKEZI
created:    2020-03-17T11:53:35Z
last-modified: 2020-11-16T17:53:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NBvT1-RIPE

organisation:  ORG-OML7-RIPE
org-name:    OyunYoneticisi Marketing LTD
org-type:    OTHER
address:    Serbest Liman ve Bolge PK 614 KKTC/Gazimagusa
admin-c:    SK14430-RIPE
tech-c:     SK14430-RIPE
language:    TR
abuse-c:    ACRO30961-RIPE
mnt-ref:    MNT-VERIMERKEZI
mnt-by:     MNT-VERIMERKEZI
created:    2020-03-05T20:20:49Z
last-modified: 2020-03-11T12:30:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serhat Kavak
address:    Serbest Liman ve Bolge PK 614 KKTC/Gazimagusa
phone:     +90 (850) 885 0014
nic-hdl:    SK14430-RIPE
mnt-by:     MNT-VERIMERKEZI
created:    2020-03-05T20:22:49Z
last-modified: 2020-03-11T12:30:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]