| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCI-NETWORK-AS AS206814

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206814
as-name:    SCI-NETWORK-AS
org:      ORG-SP423-RIPE
import:     from AS50261 accept ANY
export:     to AS50261 announce AS206814
import:     from AS197248 accept ANY
export:     to AS197248 announce AS206814
import:     from AS8462 accept ANY
export:     to AS8462 announce AS206814
import:     from AS21334 accept ANY
export:     to AS21334 announce AS206814
admin-c:    SA41607-RIPE
tech-c:     SA41607-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-hu-scinetwork-1-MNT
created:    2022-03-24T12:45:51Z
last-modified: 2023-03-13T18:06:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SP423-RIPE
org-name:    SCI-Network pInc.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Erzsebet kiralyne utja 125.
address:    1142
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +3614677030
admin-c:    SA41607-RIPE
tech-c:     SA41607-RIPE
abuse-c:    AR67950-RIPE
mnt-ref:    lir-hu-scinetwork-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-hu-scinetwork-1-MNT
created:    2022-03-20T18:11:52Z
last-modified: 2022-03-21T14:01:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SCI-Network
address:    HUNGARY
address:    Budapest
address:    1142
address:    Erzsebet kiralyne utja 125.
phone:     +3614677030
nic-hdl:    SA41607-RIPE
mnt-by:     lir-hu-scinetwork-1-MNT
created:    2022-03-20T18:11:51Z
last-modified: 2022-03-20T18:11:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]