| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS4830org AS206813

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206813
as-name:    AS4830org
org:      ORG-AA1637-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
admin-c:    TA5645-RIPE
tech-c:     TA5645-RIPE
remarks:    Contact peering@4830.org to discuss peering;
remarks:    contact abuse@4830.org for potential abuse.
remarks:    ---8<--- IRR data
remarks:    +---------+
remarks:    | Transit |
remarks:    +---------+
import:     from AS49745 accept ANY
export:     to AS49745 announce AS-FFGT
import:     from AS201701 accept ANY
export:     to AS201701 announce AS-FFGT
import:     from AS6724 accept ANY
export:     to AS6724 announce AS-FFGT
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-FFGT
import:     from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce AS-FFGT
import:     from AS50629 accept ANY
export:     to AS50629 announce AS-FFGT
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-FFGT
remarks:    +----------+
remarks:    | Peerings |
remarks:    +----------+
import:     from AS206740 accept AS206740
export:     to AS206740 announce AS-FFGT
import:     from AS44194 accept AS44194
export:     to AS44194 announce AS-FFGT
import:     from AS49009 accept AS49009
export:     to AS49009 announce AS-FFGT
import:     from AS206313 accept AS-FFNW
export:     to AS206313 announce AS-FFGT
remarks:    --->8--- IRR data
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WUSEL
mnt-by:     FROSTY-MNT
created:    2016-11-01T13:15:31Z
last-modified: 2018-09-04T13:15:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AA1637-RIPE
org-name:    Kai Siering
remarks:    We (4830.org) are a non commercial grassroots initiative to support
remarks:    free radio networks (WiFi, WMAN) in Germany, currently in the
remarks:    areas of Guetersloh and Mueritz.
remarks:    We support and work tightly with the international movement
remarks:    for free and wireless radio networks (e. g. "Freifunk").
org-type:    OTHER
address:    Kai Siering
address:    Verein 4830.org - Infrastruktur fr Brgernetze
address:    Schalckstrae 107
address:    33332 Gtersloh
address:    Germany
abuse-c:    ACRO1250-RIPE
mnt-ref:    MNT-WUSEL
mnt-by:     MNT-WUSEL
created:    2016-10-01T11:33:05Z
last-modified: 2016-10-26T21:10:10Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    TA5645-RIPE
tech-c:     TA5645-RIPE
mnt-ref:    SNAPSERV-MNT

role:      4830.org Technik
address:    Verein 4830.org - Infrastruktur fr Brgernetze
address:    c/o Kai Siering
address:    Schalckstrae 107
address:    33332 Gtersloh
address:    Germany
phone:     +49 5241 2111092
org:      ORG-AA1637-RIPE
admin-c:    KS281
admin-c:    RH3157-RIPE
tech-c:     KS281
tech-c:     RH3157-RIPE
nic-hdl:    TA5645-RIPE
abuse-mailbox: abuse@4830.org
mnt-by:     MNT-WUSEL
created:    2016-10-03T20:36:56Z
last-modified: 2016-10-03T20:40:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]