| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISP-EMNET AS206786

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206786
as-name:    ISP-EMNET
org:      ORG-OA1061-RIPE
import:     from AS201053 accept ANY
export:     to AS201053 announce AS206786
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS206786
import:     from AS3169 accept ANY
export:     to AS3169 announce AS206786
sponsoring-org: ORG-JSTA10-RIPE
admin-c:    TS40167-RIPE
tech-c:     TS40167-RIPE
abuse-c:    AR60088-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-egosky1-1
created:    2020-03-18T06:41:54Z
last-modified: 2022-06-30T07:04:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OA1061-RIPE
org-name:    Tomasz Szachta
org-type:    OTHER
address:    Sienkiewicza 7
address:    58-340
address:    Gluszyca
address:    POLAND
abuse-c:    AR60070-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-egosky1-1
mnt-by:     mnt-pl-egosky1-1
created:    2020-03-14T17:25:04Z
last-modified: 2020-03-17T08:51:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Szachta
address:    ul. Sienkiewicza 7
address:    58-340
address:    Gluszyca
address:    POLAND
phone:     +48 665 559 440
nic-hdl:    TS40167-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-egosky1-1
created:    2020-03-18T08:06:13Z
last-modified: 2020-03-18T08:06:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]