| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INETTECH1-AS AS206766

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS206766
as-name:    INETTECH1-AS
org:      ORG-LT104-RIPE
import:     from AS29053 accept ANY
export:     to AS29053 announce AS206766
admin-c:    FN2781-RIPE
tech-c:     FN2781-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INETTECH-MNT
created:    2016-11-09T11:16:34Z
last-modified: 2021-02-25T10:49:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LT104-RIPE
org-name:    LLC "Internet Tehnologii"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Gorkogo St., 14-105
address:    144002
address:    Electrostal
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955434485
abuse-c:    AR38768-RIPE
mnt-ref:    INETTECH-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    INTERLAN-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERLAN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INETTECH-MNT
created:    2016-12-27T20:57:58Z
last-modified: 2023-03-16T17:18:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Internet Technologies NOC
address:    Internet technologies LLC
address:    144002, Moscow region, Elektrostal, Russian Federation
address:    Gorkogo St., 14-105
phone:     +7 495 5434485
abuse-mailbox: admin@noc.su
nic-hdl:    FN2781-RIPE
mnt-by:     ru-fe-ru-1-mnt
created:    2016-07-21T17:02:51Z
last-modified: 2022-04-01T16:32:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]