| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLUSNET AS20676

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20676
as-name:    PLUSNET
org:      ORG-PG203-RIPE
descr:     *****************
descr:     AS-MACRO = AS20676:AS-PLN
descr:     *****************
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-QSC
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-QSC
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-QSC
import:     from AS25291 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25291 announce AS20676:AS-PLN
remarks:    ------ customers ------
import:     from AS5517 action pref=1000; accept AS5517 and AS35652
export:     to AS5517 announce ANY
import:     from AS8823 action pref=1000; accept AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS8823 announce ANY
import:     from AS12374 action pref=1000; accept AS-LFNET
export:     to AS12374 announce ANY
import:     from AS12598 action pref=1000; accept AS12598
export:     to AS12598 announce ANY
import:     from AS15598 action pref=1000; accept AS-IPX
export:     to AS15598 announce ANY
import:     from AS16107 action pref=1000; accept AS16107
export:     to AS16107 announce ANY
import:     from AS20830 action pref=1000; accept AS20830
export:     to AS20830 announce ANY
import:     from AS21063 action pref=1000; accept AS21063
export:     to AS21063 announce ANY
import:     from AS28693 action pref=1000; accept AS28693
export:     to AS28693 announce ANY
import:     from AS31517 action pref=1000; accept AS31517
export:     to AS31517 announce ANY
import:     from AS34966 action pref=1000; accept AS34966
export:     to AS34966 announce ANY
import:     from AS34982 action pref=1000; accept AS34982
export:     to AS34982 announce ANY
import:     from AS35208 action pref=1000; accept AS35208
export:     to AS35208 announce ANY
import:     from AS41941 action pref=1000; accept AS41941
export:     to AS41941 announce ANY
import:     from AS44298 action pref=1000; accept AS44298
export:     to AS44298 announce ANY
import:     from AS47309 action pref=1000; accept AS47309
export:     to AS47309 announce ANY
import:     from AS50455 action pref=1000; accept AS50455
export:     to AS50455 announce ANY
import:     from AS57548 action pref=1000; accept AS57548
export:     to AS57548 announce ANY
import:     from AS59971 action pref=1000; accept AS59971
export:     to AS59971 announce ANY
import:     from AS60316 action pref=1000; accept AS-RGI
export:     to AS60316 announce ANY
import:     from AS199597 action pref=1000; accept AS199597
export:     to AS199597 announce ANY
import:     from AS201609 action pref=1000; accept AS201609
export:     to AS201609 announce ANY
import:     from AS201809 action pref=1000; accept AS-TCHIBO
export:     to AS201809 announce ANY
import:     from AS203293 action pref=1000; accept AS203293
export:     to AS203293 announce ANY
import:     from AS203865 action pref=1000; accept AS203865
export:     to AS203865 announce ANY
import:     from AS205869 action pref=1000; accept AS205869
export:     to AS205869 announce AS-QSC AND {0.0.0.0/0}
import:     from AS206906 action pref=1000; accept AS206906
export:     to AS206906 announce ANY
remarks:    ------ public peerings ------
import:     from AS42 action pref=400; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-QSC
import:     from AS553 action pref=400; accept AS-BELWUE
export:     to AS553 announce AS-QSC
import:     from AS680 action pref=400; accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 announce AS-QSC
import:     from AS702 action pref=400; accept AS702:RS-DE and AS702:RS-DE-CUSTOMER
export:     to AS702 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS714 action pref=400; accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-QSC
import:     from AS1267 action pref=400; accept AS-WINDTRE
export:     to AS1267 announce AS-QSC
import:     from AS2119 action pref=400; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 announce AS-QSC
import:     from AS2603 action pref=400; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 announce AS-QSC
import:     from AS2857 action pref=400; accept AS-RLP-NET
export:     to AS2857 announce AS-QSC
import:     from AS2906 action pref=400; accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-QSC
import:     from AS3209 action pref=400; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-QSC
import:     from AS3292 action pref=400; accept AS-TDCNET
export:     to AS3292 announce AS-QSC
import:     from AS3327 action pref=400; accept AS-LINXTELECOM-DECIX
export:     to AS3327 announce AS-QSC
import:     from AS3856 action pref=400; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-QSC
import:     from AS4589 action pref=400; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-QSC
import:     from AS5400 action pref=400; accept AS-BT-EU
export:     to AS5400 announce AS-QSC
import:     from AS5409 action pref=400; accept AS-TPL
export:     to AS5409 announce AS-QSC
import:     from AS5430 action pref=400; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 announce AS-QSC
import:     from AS5539 action pref=400; accept AS-SPACENET
export:     to AS5539 announce AS-QSC
import:     from AS5605 action pref=400; accept AS-NETUSE
export:     to AS5605 announce AS-QSC
import:     from AS6507 action pref=400; accept AS6507
export:     to AS6507 announce AS-QSC
import:     from AS6667 action pref=400; accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-QSC
import:     from AS6695 action pref=400; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-QSC
import:     from AS6735 action pref=400; accept AS-SDTDECIX
export:     to AS6735 announce AS-QSC
import:     from AS6805 action pref=400; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-QSC
import:     from AS6939 action pref=400; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-QSC
import:     from AS8075 action pref=400; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-QSC
import:     from AS8218 action pref=400; accept AS-NEOT
export:     to AS8218 announce AS-QSC
import:     from AS8220 action pref=400; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-QSC
import:     from AS8222 action pref=400; accept AS-NETPLACE
export:     to AS8222 announce AS-QSC
import:     from AS8308 action pref=400; accept AS-NASK
export:     to AS8308 announce AS-QSC
import:     from AS8319 action pref=400; accept AS-IXREGIO
export:     to AS8319 announce AS-QSC
import:     from AS8359 action pref=400; accept AS-MTU
export:     to AS8359 announce AS-QSC
import:     from AS8365 action pref=400; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-QSC
import:     from AS8422 action pref=400; accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 announce AS-QSC
import:     from AS8447 action pref=400; accept AS-PTA
export:     to AS8447 announce AS-QSC
import:     from AS8469 action pref=400; accept AS-PIRONETNDH
export:     to AS8469 announce AS-QSC
import:     from AS8551 action pref=400; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 announce AS-QSC
import:     from AS8560 action pref=400; accept AS-IONOS
export:     to AS8560 announce AS-QSC
import:     from AS8648 action pref=400; accept AS-KAMP
export:     to AS8648 announce AS-QSC
import:     from AS8657 action pref=400; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-QSC
import:     from AS8674 action pref=400; accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-QSC
import:     from AS8708 action pref=400; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-QSC
import:     from AS8741 action pref=400; accept AS-ECORE
export:     to AS8741 announce AS-QSC
import:     from AS8763 action pref=400; accept AS-DENIC
export:     to AS8763 announce AS-QSC
import:     from AS8767 action pref=400; accept AS-MNETDE
export:     to AS8767 announce AS-QSC
import:     from AS8804 action pref=400; accept AS-IX-REGIONET
export:     to AS8804 announce AS-QSC
import:     from AS8881 action pref=400; accept AS-VT-TRANSIT
export:     to AS8881 announce AS-QSC
import:     from AS8893 action pref=400; accept AS-ARTFILES
export:     to AS8893 announce AS-QSC
import:     from AS8966 action pref=400; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-QSC
import:     from AS9002 action pref=400; accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-QSC
import:     from AS9009 action pref=400; accept AS-GBXS
export:     to AS9009 announce AS-QSC
import:     from AS9022 action pref=400; accept AS-TWLKOM
export:     to AS9022 announce AS-QSC
import:     from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-BER
import:     from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-DUS
import:     from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-FRA
import:     from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-HAM
import:     from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-MUC
export:     to AS9033 announce AS-QSC
import:     from AS9044 action pref=400; accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 announce AS-QSC
import:     from AS9063 action pref=400; accept AS-SAARGATE
export:     to AS9063 announce AS-QSC
import:     from AS9116 action pref=400; accept AS-GOLDEN
export:     to AS9116 announce AS-QSC
import:     from AS9119 action pref=400; accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-QSC
import:     from AS9145 action pref=400; accept AS-EWETEL
export:     to AS9145 announce AS-QSC
import:     from AS10282 action pref=400; accept AS-EQUANT-CEEUR
export:     to AS10282 announce AS-QSC
import:     from AS10310 action pref=400; accept AS-YAHOO-1
export:     to AS10310 announce AS-QSC
import:     from AS12306 action pref=400; accept AS-PLUSLINE
export:     to AS12306 announce AS-QSC
import:     from AS12322 action pref=400; accept AS-PROXAD
export:     to AS12322 announce AS-QSC
import:     from AS12337 action pref=400; accept AS-NORIS
export:     to AS12337 announce AS-QSC
import:     from AS12355 action pref=400; accept AS-HELINET-V4
export:     to AS12355 announce AS-QSC
import:     from AS12389 action pref=400; accept AS-ROSTELECOM
export:     to AS12389 announce AS-QSC
import:     from AS12399 action pref=400; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-QSC
import:     from AS12480 action pref=400; accept AS-ILK
export:     to AS12480 announce AS-QSC
import:     from AS12676 action pref=400; accept AS-NCORE
export:     to AS12676 announce AS-QSC
import:     from AS12713 action pref=400; accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 announce AS-QSC
import:     from AS12731 action pref=400; accept AS-IPHH
export:     to AS12731 announce AS-QSC
import:     from AS12759 action pref=400; accept AS-SOCO
export:     to AS12759 announce AS-QSC
import:     from AS12897 action pref=400; accept AS-HEAGMEDIANET
export:     to AS12897 announce AS-QSC
import:     from AS12989 action pref=400; accept AS-EWEKA
export:     to AS12989 announce AS-QSC
import:     from AS13030 action pref=400; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-QSC
import:     from AS13101 action pref=400; accept AS-TNG
export:     to AS13101 announce AS-QSC
import:     from AS13237 action pref=400; accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-QSC
import:     from AS13285 action pref=400; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 announce AS-QSC
import:     from AS13335 action pref=400; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-QSC
import:     from AS15133 action pref=400; accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-QSC
import:     from AS15169 action pref=400; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-QSC
import:     from AS15594 action pref=400; accept AS-NQ
export:     to AS15594 announce AS-QSC
import:     from AS15600 action pref=400; accept AS-LAN
export:     to AS15600 announce AS-QSC
import:     from AS15743 action pref=400; accept AS-NETDE
export:     to AS15743 announce AS-QSC
import:     from AS15830 action pref=400; accept AS-TELECITYGROUP
export:     to AS15830 announce AS-QSC
import:     from AS15933 action pref=400; accept AS-ITH
export:     to AS15933 announce AS-QSC
import:     from AS16097 action pref=400; accept AS-AS-HLKOMM
export:     to AS16097 announce AS-QSC
import:     from AS16276 action pref=400; accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-QSC
import:     from AS16374 action pref=400; accept AS-BCIX
export:     to AS16374 announce AS-QSC
import:     from AS16509 action pref=400; accept AS-AMAZON-NA
export:     to AS16509 announce AS-QSC
import:     from AS19679 action pref=400; accept AS19679
export:     to AS19679 announce AS-QSC
import:     from AS20562 action pref=400; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 announce AS-QSC
import:     from AS20633 action pref=400; accept AS20633
export:     to AS20633 announce AS-QSC
import:     from AS20640 action pref=400; accept AS-TITANNET
export:     to AS20640 announce AS-QSC
import:     from AS20773 action pref=400; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
export:     to AS20773 announce AS-QSC
import:     from AS20940 action pref=400; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-QSC
import:     from AS21263 action pref=400; accept AS-TELEDATA
export:     to AS21263 announce AS-QSC
import:     from AS21336 action pref=400; accept AS21336
export:     to AS21336 announce AS-QSC
import:     from AS21385 action pref=400; accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-QSC
import:     from AS22822 action pref=400; accept AS22822
export:     to AS22822 announce AS-QSC
import:     from AS25291 action pref=400; accept AS-SYSELEVEN
export:     to AS25291 announce AS-QSC
import:     from AS25394 action pref=400; accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25394 announce AS-QSC
import:     from AS25560 action pref=400; accept AS-RHTEC
export:     to AS25560 announce AS-QSC
import:     from AS29404 action pref=400; accept AS-ELBRACHT
export:     to AS29404 announce AS-QSC
import:     from AS29686 action pref=400; accept AS-PROBENETWORKS
export:     to AS29686 announce AS-QSC
import:     from AS30889 action pref=400; accept AS-WAYCOM
export:     to AS30889 announce AS-QSC
import:     from AS31529 action pref=400; accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-QSC
import:     from AS32590 action pref=400; accept AS32590
export:     to AS32590 announce AS-QSC
import:     from AS32787 action pref=400; accept AS-PROLE
export:     to AS32787 announce AS-QSC
import:     from AS32934 action pref=400; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-QSC
import:     from AS33438 action pref=400; accept AS-HIGHWINDS
export:     to AS33438 announce AS-QSC
import:     from AS33891 action pref=400; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 announce AS-QSC
import:     from AS34309 action pref=400; accept AS-LINK11
export:     to AS34309 announce AS-QSC
import:     from AS34655 action pref=400; accept AS-DDITS
export:     to AS34655 announce AS-QSC
import:     from AS35710 action pref=400; accept AS-WEBERCLOUD
export:     to AS35710 announce AS-QSC
import:     from AS39912 action pref=400; accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-QSC
import:     from AS41095 action pref=400; accept AS-IPTP
export:     to AS41095 announce AS-QSC
import:     from AS41139 action pref=400; accept AS-STUTTGARTIX-RS
export:     to AS41139 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS41552 action pref=400; accept AS-ECG
export:     to AS41552 announce AS-QSC
import:     from AS41692 action pref=400; accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 announce AS-QSC
import:     from AS42605 action pref=400; accept AS-VRNETZE-FRA
export:     to AS42605 announce AS-QSC
import:     from AS42708 action pref=400; accept AS-PORTLANE
export:     to AS42708 announce AS-QSC
import:     from AS46489 action pref=400; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-QSC
import:     from AS51324 action pref=400; accept AS-EXARING
export:     to AS51324 announce AS-QSC
import:     from AS56890 action pref=400; accept AS-DECIX-DUS
export:     to AS56890 announce AS-QSC
import:     from AS57353 action pref=400; accept AS-VITROCONNECT
export:     to AS57353 announce AS-QSC
import:     from AS59507 action pref=400; accept AS-TLN
export:     to AS59507 announce AS-QSC
import:     from AS60169 action pref=400; accept AS-GFIT
export:     to AS60169 announce AS-QSC
import:     from AS197637 action pref=400; accept AS197637
export:     to AS197637 announce AS-QSC
import:     from AS200561 action pref=400; accept AS-PLACETEL
export:     to AS200561 announce AS-QSC
remarks:    ------ private peerings ------
import:     from AS5430 action pref=500; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 announce AS-QSC
import:     from AS5669 action pref=500; accept AS-PSIVIA
export:     to AS5669 announce AS-QSC
import:     from AS8302 action pref=500; accept AS-ZATTOO
export:     to AS8302 announce AS-QSC
import:     from AS8422 action pref=500; accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 announce AS-QSC
import:     from AS8437 action pref=500; accept AS-UTA
export:     to AS8437 announce AS-QSC
import:     from AS8469 action pref=500; accept AS-PIRONETNDH
export:     to AS8469 announce AS-QSC
import:     from AS8495 action pref=500; accept AS-INTERNIC
export:     to AS8495 announce AS-QSC
import:     from AS8560 action pref=500; accept AS-IONOS
export:     to AS8560 announce AS-QSC
import:     from AS8648 action pref=500; accept AS-KAMP
export:     to AS8648 announce AS-QSC
import:     from AS8687 action pref=500; accept AS-PPP
export:     to AS8687 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS8767 action pref=500; accept AS-MNETDE
export:     to AS8767 announce AS-QSC
import:     from AS8878 action pref=500; accept AS-NFON
export:     to AS8878 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS9022 action pref=500; accept AS-TWLKOM
export:     to AS9022 announce AS-QSC
import:     from AS9063 action pref=500; accept AS-SAARGATE
export:     to AS9063 announce AS-QSC
import:     from AS9211 action pref=500; accept AS-WORK
export:     to AS9211 announce AS-QSC
import:     from AS12312 action pref=500; accept AS-ECOTEL
export:     to AS12312 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS12329 action pref=500; accept AS-TMR
export:     to AS12329 announce AS-QSC
import:     from AS12360 action pref=500; accept AS-KTK
export:     to AS12360 announce AS-QSC
import:     from AS12571 action pref=500; accept AS12571
export:     to AS12571 announce AS-QSC
import:     from AS12586 action pref=500; accept AS-GHOSTNET
export:     to AS12586 announce AS-QSC
import:     from AS12676 action pref=500; accept AS-NCORE
export:     to AS12676 announce AS-QSC
import:     from AS12732 action pref=500; accept AS-UP
export:     to AS12732 announce AS-QSC
import:     from AS12830 action pref=500; accept AS-INFRA
export:     to AS12830 announce AS-QSC
import:     from AS13039 action pref=500; accept AS-GLOBVILL
export:     to AS13039 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS13237 action pref=500; accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-QSC
import:     from AS15169 action pref=500; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-QSC
import:     from AS15594 action pref=500; accept AS-NQ
export:     to AS15594 announce AS-QSC
import:     from AS16097 action pref=500; accept AS-HLKOMM
export:     to AS16097 announce AS-QSC
import:     from AS16205 action pref=500; accept AS-DSI
export:     to AS16205 announce AS-QSC
import:     from AS16218 action pref=500; accept AS-IACD
export:     to AS16218 announce AS-QSC
import:     from AS16316 action pref=500; accept AS-TMT
export:     to AS16316 announce AS-QSC
import:     from AS16509 action pref=500; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS20676:AS-PLN
import:     from AS20647 action pref=500; accept AS-IPB
export:     to AS20647 announce AS-QSC
import:     from AS20677 action pref=500; accept AS-IMOS
export:     to AS20677 announce AS-QSC
import:     from AS20686 action pref=500; accept AS-BISPING
export:     to AS20686 announce AS-QSC
import:     from AS20805 action pref=500; accept AS-HFO-OUT
export:     to AS20805 announce AS-QSC
import:     from AS20886 action pref=500; accept AS-BLATZ
export:     to AS20886 announce AS-QSC
import:     from AS24637 action pref=500; accept AS-WEBDISCOUNT
export:     to AS24637 announce AS-QSC
import:     from AS24764 action pref=500; accept AS-MAX-IT
export:     to AS24764 announce AS-QSC
import:     from AS25394 action pref=500; accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25394 announce AS-QSC
import:     from AS29037 action pref=500; accept AS-TELIKO
export:     to AS29037 announce AS-QSC
import:     from AS34308 action pref=500; accept AS34308
export:     to AS34308 announce AS-QSC
import:     from AS41998 action pref=500; accept AS-NC1
export:     to AS41998 announce AS-QSC
import:     from AS46489 action pref=500; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-QSC
import:     from AS49609 action pref=500; accept AS49609
export:     to AS49609 announce AS-QSC
import:     from AS50469 action pref=500; accept AS-HESSENKOM-UP
export:     to AS50469 announce AS-QSC
import:     from AS58010 action pref=500; accept AS58010
export:     to AS58010 announce AS-QSC
import:     from AS200561 action pref=500; accept AS-PLACETEL
export:     to AS200561 announce AS-QSC
import:     from AS202499 action pref=500; accept AS-CAMPUS
export:     to AS202499 announce AS-QSC
remarks:    ------ other ------
export:     to AS40027 announce AS20676:AS-PLN
remarks:    ------ ipv6 ------
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS3356 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3356 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS25291 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS25291 announce AS20676:AS-PLN
remarks:    ------ customers ------
mp-import:   afi ipv6 from AS5517 action pref=1000; accept AS5517 and AS35652
mp-export:   afi ipv6 to AS5517 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS12586 action pref=1000; accept AS-GHOSTNET
mp-export:   afi ipv6 to AS12586 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS15598 action pref=1000; accept AS-IPX-6
mp-export:   afi ipv6 to AS15598 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS16107 action pref=1000; accept AS16107
mp-export:   afi ipv6 to AS16107 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS28693 action pref=1000; accept AS28693
mp-export:   afi ipv6 to AS28693 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS50455 action pref=1000; accept AS50455
mp-export:   afi ipv6 to AS50455 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS59971 action pref=1000; accept AS59971
mp-export:   afi ipv6 to AS59971 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS60316 action pref=1000; accept AS-RGI
mp-export:   afi ipv6 to AS60316 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS201809 action pref=1000; accept AS-TCHIBO
mp-export:   afi ipv6 to AS201809 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS203293 action pref=1000; accept AS203293
mp-export:   afi ipv6 to AS203293 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS203865 action pref=1000; accept AS203865
mp-export:   afi ipv6 to AS203865 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS205869 action pref=1000; accept AS205869
mp-export:   afi ipv6 to AS205869 announce AS-QSC AND {::/0}
mp-import:   afi ipv6 from AS206906 action pref=1000; accept AS206906
mp-export:   afi ipv6 to AS206906 announce ANY
remarks:    ------ public peerings ------
mp-import:   afi ipv6 from AS42 action pref=400; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS42 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS553 action pref=400; accept AS-BELWUE
mp-export:   afi ipv6 to AS553 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS680 action pref=400; accept AS-DFNTOWINISP
mp-export:   afi ipv6 to AS680 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS702 action pref=400; accept AS702:RS-DE and AS702:RS-DE-CUSTOMER
mp-export:   afi ipv6 to AS702 announce AS20676:AS-PLN
mp-import:   afi ipv6 from AS714 action pref=400; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6 to AS714 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS2119 action pref=400; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6 to AS2119 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS2603 action pref=400; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6 to AS2603 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS2857 action pref=400; accept AS-RLP-NET
mp-export:   afi ipv6 to AS2857 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS2906 action pref=400; accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6 to AS2906 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS3209 action pref=400; accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv6 to AS3209 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS3292 action pref=400; accept AS-TDCNET-IPV6
mp-export:   afi ipv6 to AS3292 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS3327 action pref=400; accept AS-LINXTELECOM-DECIX
mp-export:   afi ipv6 to AS3327 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS3856 action pref=400; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS3856 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS5400 action pref=400; accept AS-BT-EU
mp-export:   afi ipv6 to AS5400 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS5409 action pref=400; accept AS-TPL
mp-export:   afi ipv6 to AS5409 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS5430 action pref=400; accept AS-FREENETDE
mp-export:   afi ipv6 to AS5430 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS5539 action pref=400; accept AS-SPACENET
mp-export:   afi ipv6 to AS5539 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS5605 action pref=400; accept AS-NETUSE
mp-export:   afi ipv6 to AS5605 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS6667 action pref=400; accept AS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6 to AS6667 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS6695 action pref=400; accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS6695 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS6735 action pref=400; accept AS-SDTDECIX
mp-export:   afi ipv6 to AS6735 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS6805 action pref=400; accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv6 to AS6805 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS6939 action pref=400; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6 to AS6939 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8075 action pref=400; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6 to AS8075 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8220 action pref=400; accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6 to AS8220 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8308 action pref=400; accept AS-NASK
mp-export:   afi ipv6 to AS8308 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8319 action pref=400; accept AS-IXREGIO
mp-export:   afi ipv6 to AS8319 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8359 action pref=400; accept AS-MTU-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS8359 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8365 action pref=400; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6 to AS8365 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8422 action pref=400; accept AS-NETCOLOGNE
mp-export:   afi ipv6 to AS8422 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8455 action pref=400; accept AS-ATOM86
mp-export:   afi ipv6 to AS8455 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8469 action pref=400; accept AS-PIRONETNDH
mp-export:   afi ipv6 to AS8469 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8551 action pref=400; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6 to AS8551 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8560 action pref=400; accept AS-IONOS
mp-export:   afi ipv6 to AS8560 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8648 action pref=400; accept AS-KAMP
mp-export:   afi ipv6 to AS8648 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8657 action pref=400; accept AS-CPRM
mp-export:   afi ipv6 to AS8657 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8674 action pref=400; accept AS-NETNOD-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6 to AS8674 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8708 action pref=400; accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6 to AS8708 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8741 action pref=400; accept AS-ECORE
mp-export:   afi ipv6 to AS8741 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8763 action pref=400; accept AS-DENIC
mp-export:   afi ipv6 to AS8763 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8767 action pref=400; accept AS-MNETDE
mp-export:   afi ipv6 to AS8767 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8804 action pref=400; accept AS-IX-REGIONET
mp-export:   afi ipv6 to AS8804 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8881 action pref=400; accept AS-VT-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6 to AS8881 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8893 action pref=400; accept AS-ARTFILES
mp-export:   afi ipv6 to AS8893 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8966 action pref=400; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6 to AS8966 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9002 action pref=400; accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6 to AS9002 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9009 action pref=400; accept AS-GBXS
mp-export:   afi ipv6 to AS9009 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9022 action pref=400; accept AS-TWLKOM
mp-export:   afi ipv6 to AS9022 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-BER
mp-import:   afi ipv6 from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-DUS
mp-import:   afi ipv6 from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-FRA
mp-import:   afi ipv6 from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-HAM
mp-import:   afi ipv6 from AS9033 action pref=400; accept AS-ECIX-MUC
mp-export:   afi ipv6 to AS9033 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9044 action pref=400; accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv6 to AS9044 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9063 action pref=400; accept AS-SAARGATE
mp-export:   afi ipv6 to AS9063 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9116 action pref=400; accept AS-GOLDEN
mp-export:   afi ipv6 to AS9116 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9119 action pref=400; accept AS-SOFTNET
mp-export:   afi ipv6 to AS9119 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS9145 action pref=400; accept AS-EWETEL
mp-export:   afi ipv6 to AS9145 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS10310 action pref=400; accept AS-YAHOO-1
mp-export:   afi ipv6 to AS10310 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12306 action pref=400; accept AS-PLUSLINE6
mp-export:   afi ipv6 to AS12306 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12337 action pref=400; accept AS-NORIS-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS12337 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12389 action pref=400; accept AS-ROSTELECOM
mp-export:   afi ipv6 to AS12389 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12399 action pref=400; accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv6 to AS12399 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12713 action pref=400; accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv6 to AS12713 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12731 action pref=400; accept AS-IPHH-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS12731 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS12897 action pref=400; accept AS-HEAGMEDIANET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS12897 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13030 action pref=400; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6 to AS13030 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13101 action pref=400; accept AS-TNG
mp-export:   afi ipv6 to AS13101 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13237 action pref=400; accept AS-LAMBDANET
mp-export:   afi ipv6 to AS13237 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13285 action pref=400; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6 to AS13285 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13335 action pref=400; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6 to AS13335 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS15133 action pref=400; accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6 to AS15133 announce AS20676:AS-PLN
mp-import:   afi ipv6 from AS15169 action pref=400; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6 to AS15169 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS15594 action pref=400; accept AS-NQ
mp-export:   afi ipv6 to AS15594 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS15600 action pref=400; accept AS-LAN
mp-export:   afi ipv6 to AS15600 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS15743 action pref=400; accept AS-NETDE
mp-export:   afi ipv6 to AS15743 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16276 action pref=400; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6 to AS16276 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16374 action pref=400; accept AS-BCIX
mp-export:   afi ipv6 to AS16374 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16509 action pref=400; accept AS-AMAZON-NA
mp-export:   afi ipv6 to AS16509 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS19679 action pref=400; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6 to AS19679 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS20562 action pref=400; accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv6 to AS20562 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS20640 action pref=400; accept AS-TITANNET
mp-export:   afi ipv6 to AS20640 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS20773 action pref=400; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-export:   afi ipv6 to AS20773 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS20940 action pref=400; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6 to AS20940 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS21263 action pref=400; accept AS-TELEDATA-IPV6
mp-export:   afi ipv6 to AS21263 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS21385 action pref=400; accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6 to AS21385 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS22822 action pref=400; accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6 to AS22822 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS25291 action pref=400; accept AS-SYSELEVEN
mp-export:   afi ipv6 to AS25291 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS25394 action pref=400; accept AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS25394 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS25560 action pref=400; accept AS-RHTEC6
mp-export:   afi ipv6 to AS25560 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS29686 action pref=400; accept AS-PROBENETWORKS
mp-export:   afi ipv6 to AS29686 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS30889 action pref=400; accept AS-WAYCOM
mp-export:   afi ipv6 to AS30889 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS31529 action pref=400; accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS31529 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS32590 action pref=400; accept AS32590
mp-export:   afi ipv6 to AS32590 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS32787 action pref=400; accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6 to AS32787 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS32934 action pref=400; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6 to AS32934 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS33438 action pref=400; accept AS-HIGHWINDS
mp-export:   afi ipv6 to AS33438 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS33891 action pref=400; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6 to AS33891 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS34309 action pref=400; accept AS-LINK11
mp-export:   afi ipv6 to AS34309 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS34655 action pref=400; accept AS-DDITS
mp-export:   afi ipv6 to AS34655 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS35710 action pref=400; accept AS-WEBERCLOUD
mp-export:   afi ipv6 to AS35710 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS39912 action pref=400; accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6 to AS39912 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS41095 action pref=400; accept AS-IPTP
mp-export:   afi ipv6 to AS41095 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS41552 action pref=400; accept AS-ECG
mp-export:   afi ipv6 to AS41552 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS41139 action pref=400; accept AS-STUTTGARTIX-RS
mp-export:   afi ipv6 to AS41139 announce AS20676:AS-PLN
mp-import:   afi ipv6 from AS41692 action pref=400; accept AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6 to AS41692 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS42605 action pref=400; accept AS-VRNETZE-FRA
mp-export:   afi ipv6 to AS42605 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS42708 action pref=400; accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv6 to AS42708 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS46489 action pref=400; accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6 to AS46489 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS51324 action pref=400; accept AS-EXARING
mp-export:   afi ipv6 to AS51324 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS56890 action pref=400; accept AS-DECIX-DUS-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS56890 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS57353 action pref=400; accept AS-VITROCONNECT
mp-export:   afi ipv6 to AS57353 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS59507 action pref=400; accept AS-TLN
mp-export:   afi ipv6 to AS59507 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS60169 action pref=400; accept AS-GFIT
mp-export:   afi ipv6 to AS60169 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS197637 action pref=400; accept AS197637
mp-export:   afi ipv6 to AS197637 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS200561 action pref=400; accept AS-PLACETEL
mp-export:   afi ipv6 to AS200561 announce AS-QSC
remarks:    ------ private peerings ------
mp-import:   afi ipv6 from AS6805 action pref=500; accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv6 to AS6805 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8422 action pref=500; accept AS-NETCOLOGNE-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS8422 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8560 action pref=500; accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6 to AS8560 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8767 action pref=500; accept AS-MNETDE
mp-export:   afi ipv6 to AS8767 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS8878 action pref=500; accept AS-NFON
mp-export:   afi ipv6 to AS8878 announce AS20676:AS-PLN
mp-import:   afi ipv6 from AS9022 action pref=500; accept AS-TWLKOM
mp-export:   afi ipv6 to AS9022 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS13237 action pref=500; accept AS-EUNETWORKS
mp-export:   afi ipv6 to AS13237 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS15169 action pref=500; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6 to AS15169 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16218 action pref=500; accept AS-IACD
mp-export:   afi ipv6 to AS16218 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16316 action pref=500; accept AS-TMT
mp-export:   afi ipv6 to AS16316 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS16509 action pref=500; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6 to AS16509 announce AS20676:AS-PLN
mp-import:   afi ipv6 from AS41998 action pref=500; accept AS-NC1
mp-export:   afi ipv6 to AS41998 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS46489 action pref=500; accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6 to AS46489 announce AS-QSC
mp-import:   afi ipv6 from AS202499 action pref=500; accept AS-CAMPUS
mp-export:   afi ipv6 to AS202499 announce AS-QSC
remarks:    ------ other ------
mp-export:   afi ipv6 to AS40027 announce AS20676:AS-PLN
admin-c:    PLUS-DE
tech-c:     PLUS-DE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PLUSNET-NOC
mnt-by:     PLUSNET-LIR
created:    2005-12-23T09:49:58Z
last-modified: 2023-02-08T09:52:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PG203-RIPE
org-name:    Plusnet GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Rudi-Conin-Str. 5a
address:    50829
address:    Koeln
address:    GERMANY
phone:     +49 221 77197 0
admin-c:    PLUS-DE
tech-c:     PLUS-DE
abuse-c:    PLUS-DE
mnt-ref:    PLUSNET-LIR
mnt-ref:    PLUSNET-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PLUSNET-LIR
created:    2018-10-22T08:30:50Z
last-modified: 2023-02-28T12:07:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Plusnet Internet Services
address:    Plusnet GmbH
address:    Rudi-Conin-Str. 5a
address:    50829 Koeln
address:    Germany
phone:     +49 221 77197 0
fax-no:     +49 221 77197 900
admin-c:    GHM-RIPE
admin-c:    RW4876-RIPE
tech-c:     BF359-RIPE
tech-c:     BZ1613-RIPE
tech-c:     CV1903
tech-c:     GHM-RIPE
tech-c:     RW4876-RIPE
org:      ORG-PG203-RIPE
nic-hdl:    PLUS-DE
abuse-mailbox: abuse@plusnet.de
mnt-by:     PLUSNET-LIR
created:    2018-09-14T12:09:00Z
last-modified: 2023-02-01T13:58:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]